Caergybi yn cynnal ei Pharêd cyntaf ar Ddydd Gŵyl Dewi

Fe fydd tref Caergybi yn cynnal ei pharêd a chyngerdd Dydd Gŵyl Dewi cyntaf erioed eleni.

Yr wythnos hon cyhoeddodd Maeres Caergybi, Ann Kennedy, a Chlerc Cyngor y Dref, Cliff Everett, fod y tocynnau i gyngerdd plant Caergybi bellach ar werth yn Neuadd y Dref.  

 

Parêd yr ysgolion a phlant bach fydd yn dechrau’r dathliadau yng Nghaergybi, rhwng 9:30 a 11yb. Ar ôl ymgasglu yn Eglwys Santes Fair am 9:30yb, i ganu cân boblogaidd ‘Cofia Dewi’ gan y gyfansoddwraig Ceri Gwyn, bydd y plant yn gorymdeithio i sŵn samba tuag at Pod MônCF ac yna at Eglwys Cybi i ganu mwy o ganeuon Cymraeg. Yn ogystal â disgyblion o’r 8 ysgol, bydd rhieni a’u plant o Fudiad Ysgolion Meithrin a Dechrau’n Deg hefyd yn gorymdeithio a bydd cymeriadau hoffus y genedl megis Mr Urdd, Selog, Magi Ann a Dewin ger Llyfrgell y Dref i’w croesawu oll.

 

Dywedodd Cliff Everett: “Mae ’di bod yn syniad da i’r dre, i bawb ddod at ei gilydd i gael digwyddiad fel hyn yn Neuadd y Dref a chael gweld y plant bach yn perfformio, ac i gael pawb yn cydweithio hefo’i gilydd ar ddiwrnod mor bwysig i Gymru.”

 

Dywedodd Ann Kennedy: “Mae’n rhyfeddol sut mae’r holl ysgolion wedi dod ynghyd i gymryd rhan yn yr orymdaith. Mae’n ddigwyddiad hyfryd dros ben i’r dref yn enwedig o ystyried y bydd y Parêd yn mynd trwy ganol y dref. Rydym ni gyd yn edrych ymlaen at gymryd rhan.”

 

Disgwylir mwy nag arfer o ymwelwyr ar balmentydd y dref, gan fod y busnesau lleol hefyd yn mynd i hwyl yr ŵyl fel yr esboniodd Alun Roberts o Gymunedau’n Gyntaf, sydd hefyd yn llywio fforwm busnes yng Nghaergybi: “Mae ymateb brwdfrydig y cwmnïau lleol i’n Parêd Gŵyl Dewi yn nodweddiadol o awydd busnesau’r dref i weld ffyniant a llwyddiant i’r bobl ifanc wrth ddathlu eu treftadaeth Gymraeg. Fel tref porthladd hanesyddol, sydd â phrofiad estyn croeso, mae yma awydd o’r newydd i fanteisio ar ein USP fel busnesau, gan adlewyrchu ein Cymreictod i’n hymwelwyr boed yn lleol ar gyfer y Parêd, yn genedlaethol ar gyfer yr Eisteddfod, neu yn rhyngwladol.”

 

Croeso Cymraeg

 

Dywedodd Helen Thomas, Menter Iaith Môn, “Mae’n bwysig fod trefnwyr yr Eisteddfod yn cael blas ar fwrlwm cynyddol yn y dref, gan y bydd Croeso Cymraeg yn allweddol i atyniadau lleol i ddenu rhai o’r 150,000 o ymwelwyr a ddaw i’r Eisteddfod eleni.”

 

Pris tocyn ar gyfer cyngerdd Gŵyl Dewi’r plant yw £1. Bydd y cyngerdd yn dechrau am 11yb, wedi i’r orymdaith orffen ger y gofeb. Bydd Llyfrgell y Dref yn cefnogi’r ŵyl drwy gynnig diod a theisen gri, am gyfraniad i’r RNIB, rhwng 11yb a 1pm, gan estyn croeso arbennig i fynychwyr y cyngerdd groesi’r stryd atynt ar ddiwedd y cyngerdd am 12yp.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru