Caerdydd yn diffodd ei golau i gefnogi ymgyrch ar newid hinsawdd

18/03/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd dinas Caerdydd yn ymuno â miliynau o sefydliadau, busnesau ac unigolion bedwar ban byd yfory gan ddiffodd ei oleuadau am awr i gefnogi’r ymgyrch barhaus ar newid yn yr hinsawdd.

I ddathlu Awr Ddaear y World Wildlife Fund (WWF), bydd yr awdurdod yn diffodd ei oleuadau allanol yn Theatr Dewi Sant, y Theatr Newydd, Llyfrgell Ganolog Caerdydd a Chastell Caerdydd rhwng 8.30pm a 9.30pm – lle nad yw hyn yn ymyrryd ag unrhyw ddigwyddiad cyhoeddus neu breifat yn y lleoliadau.

 

Mae Cyngor y Ddinas wedi cyfrannu at yr Awr Ddaear symbolaidd am y saith mlynedd diwethaf ochr yn ochr ag adeiladau byd-eang eiconig fel Pont Harbwr Sydney, a Times Square yn Efrog Newydd, gyda’r nod o dynnu sylw’r byd at ein planed a’r angen i’w hamddiffyn.

 

Meddai’r Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd Bob Derbyshire:  “Rydyn ni’n falch iawn o gymryd rhan yn yr Awr Ddaear ac rwy’n gwybod y bydd ein staff a thrigolion yn hapus iawn i fod yn rhan o ddigwyddiad mor ysbrydoledig.  Gall pawb wneud gwahaniaeth i helpu i amddiffyn ein planed ac mae gan bob un ohonom rôl allweddol i’w chwarae.”

 

Ysbrydoli eraill

 

Ychwanegodd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru:  “Rydyn ni’n falch iawn y bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn cefnogi’r Awr Ddaear eleni a gobeithio y bydd yn ysbrydoli eraill i gymryd rhan.  Bydd newid yn yr hinsawdd yn cael effaith fawr ar bobl, bywyd gwyllt a chynefinoedd bedwar ban byd, ac mae angen i ni gymryd camau i’w hamddiffyn.  Drwy gymryd un cam i ddiffodd, byddwch yn ymuno â miliynau o bobl o amgylch y byd yn y dathliad arbennig hwn.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru