Caerdydd yn dathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl

15/09/2016

Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd canol dinas Caerdydd yn gartref i ŵyl a ysbrydolwyd gan ddychymyg Roald Dahl y penwythnos hwn fel rhan o’r dathliadau canmlwyddiant i nodi geni’r awdur yn Llandaf.

Mae trefnwyr strafagansa Dinas yr Annisgwyl yn addo y caiff y byd ei droi ben i waered wrth i’r arferol ildio’i le i hud a rhialtwch! Mae union fanylion yr ŵyl y penwythnos hwn yn cael eu cadw’n gyfrinach ond mae’r trefnwyr wedi datgelu y bydd yna Barti Pyjamas Enfawr ym Mharc Bute Ddydd Sul am 2pm. 

 

Maen nhw’n gofyn i’r rhai sy’n dod i’r Parti Pyjamas ddod yn eu pyjamas ac i ddod â phicnic wedi ei ysbrydoli gan straeon a chymeriadau Roald Dahl. Gorau po fwyaf gwallgo’! 

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol, y Cynghorydd Peter Bradbury: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at Ddinas yr Annisgwyl y penwythnos hwn, mae’n addo bod yn sbort i’r teulu cyfan. Gellid dadlau taw Roald Dahl yw’r person enwocaf i ddod o Gaerdydd ac ym mlwyddyn y canmlwyddiant eleni mae’n wych bod dinas ei eni yn gallu dathlu ei gamp yn y modd hwn.” 

 

Mae gŵyl Dinas yr Annisgwyl yn gyd-gynhyrchiad rhwng Canolfan Mileniwm Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru ac wedi ei chyfarwyddo gan Nigel Jamieson sydd wedi gweithio yn y gorffennol ar seremonïau agoriadol Gemau Olympaidd Sydney a Gemau’r Gymanwlad ym Manceinion. 

 

Dathliadau

 

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Ystâd Lenyddol Roald Dahl a’i ŵyr, Luke Kelly: “Does dim amheuaeth y bydd Dinas yr Annisgwyl yn un o uchafbwyntiau dathliadau Roald Dahl eleni. Allwn ni ddim meddwl am ffordd fwy creadigol nac addas o anrhydeddu gwreiddiau Cymreig Roald na thrwy drawsnewid ei ddinas enedigol yn wlad o hud a lledrith, wedi ei chreu gan dîm deinamig Canolfan Mileniwm Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru a Nigel Jamieson. I fenthyg ymadrodd gan Roald, byddwn yn gwylio â llygaid llachar wrth i’r ysblander ymledu o’n blaenau. Gobeithiwn y bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cael amser wrth eu bodd.” 

 

Bydd yr hwyl yn dechrau bnawn Sadwrn am 1pm ac mae pob perfformiad yn yr awyr agored am ddim i bawb gael eu mynychu.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru