C6…Byddwch Greadigol

27/08/2014

Categori: Newyddion

C6…Byddwch Greadigol!  Digwyddiad cyffrous sydd wedi ei drefnu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol yn y Gogledd yw C6. 

 

Bydd rhai o arbenigwyr blaenllaw'r maes yn mynd draw i Theatr Colwyn, Bae Colwyn ar fore’r 12fed o Fedi i’ch ysbrydoli ac i rannu eu gwaith a’u gweledigaeth am ddyfodol y Diwydiannau Creadigol.  Bydd cyfle hefyd i chi holi eu barn nhw.  

 

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Alex Connock, Cyfarwyddwr Busnes newydd Shine UK. Yn y gorffennol cydsefydlodd a rhedeg cwmni teledu a digidol Ten Alps gyda Bob Geldof. Gweler rhestr lawn o’r siaradwyr yma: 


 

C6

 

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ac ar ôl y siaradwyr bydd yn gyfle i rwydweithio i ddilyn.  Mae  nifer cyfyngedig o lefydd ar gael a bydd angen sicrhau eich lle drwy gofrestru ar y wefan http://c6creadigol.com/cy/c6be-creative/

 

Boed yn fyfyrwyr, yn gyflogedig, llawrydd, yn gwmni cychwynnol neu yn gwmni mawr sefydlog, mae’r digwyddiad yma yn cynnig rhywbeth i bawb!   

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net