Bwrw golwg ar restr fer Gwobrau Selar 2014

13/02/2015

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Y Ffug wedi'u henwebu am dair gwobr

Bydd prif wobrau’r Sin Roc Gymraeg yn cael ei cynnal yr wythnos nesaf yn Aberystwyth a dyma gyfle i Lleol.Cymru fwrw golwg ar enwebiadau Gwobrau Selar 2014. 

 

Ymhlith yr enwebiadau yw’r band pync Y Ffug sydd wedi eu henwebu am driawd o wobrwyon sef y record fer am y sengl gofiadwy Cofiwch Dryweryn, y gân orau gyda Cariad Dosbarth Canol Cymru a’r band gorau. Mae Candelas eleni wedi sefydlu’u hunain fel band mwyaf blaenllaw y Sȋn Roc Gymraeg o bell, gyda’r band o Lanuwchllyn wedi eu henwebu am y fideo gerddoriaeth orau, y band gorau a’r record hir orau. Mae Sŵnami hefyd yn ymgeisio am deitl y record fer orau gyda Gwenwyn. 

 

Mae’r artist profiadol Yws Gwynedd, gynt o’r Band Frizbee hefyd wedi’i enwebu am yr artist unigol a’r gân orau Neb ar Ôl. Mae’r band ifanc o Fangor, Yr Eira yn brwydro am ddau deitl sef y gan orau gyda Trysor a’r record fer orau, gyda Colli Cwsg. Bydd yn gystadleuaeth dynn rhwng Noson 4 a 6, sy’n profi’n brofi’n boblogaidd yn ardal Caernarfon,  Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a Gŵyl Gwydir, Llanrwst ar gyfer yr hyrwyddwyr gorau, gyda Dyl Mei yn reslo gyda Lisa Gwilym a Griff Lynch am deitl y cyflwynydd gorau.

 

Blwyddyn ddiddorol

 

“Roedd 2014 yn flwyddyn ddiddorol gydag amrywiaeth eang o gerddoriaeth yn cael ei ryddhau” meddai Golygydd Y Selar, Gwilym Dwyfor.

“Mae’r rhestrau byr yn adlewyrchu hynny i raddau gyda rhai o’r bandiau iau yn dechrau cystadlu benben â’r rhai sydd eisoes wedi gwneud eu marc.”

Mae Gwilym Dwyfor o'r farn fod 2014 wedi bod yn flwyddyn dda o ran artistiaid newydd, “Mae ‘na gwpl o’r rhestrau byr yn dal y llygad yn arbennig – mae wedi bod yn flwyddyn arall dda o ran artistiaid newydd, ac mae gen i ddiddordeb mawr gweld pwy o Tymbal, Ysgol Sul a Fleur de Lys fydd yn mynd â theitl ‘Band neu Artist Newydd Gorau. Mae dau o’r tri’n perfformio yn y Gwobrau felly gobeithio na fydd gormod o gythraul canu!”

Ychwanegodd, “Un arall o’r uchafbwyntiau wrth gwrs ydy gwobr y ‘Band Gorau’ a digwydd bod mae’r tri sydd ar y rhestr fer – Candelas, Sŵnami ac Y Ffug – yn perfformio yn y Gwobrau. Er yn bwysig ac yn golygu tipyn i’r artistiaid, rhan gymharol fach o’r digwyddiad ei hun ydy cyflwyno’r Gwobrau ond gyda 13 o artistiaid gorau’r sin yn perfformio eleni mae’n addo bod yn dipyn o achlysur.”

 

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn noson arbennig, ar Chwefror 21 yn Undeb y Myfyrwyr Aberystwyth, gyda’r Candelas a Sŵnami yn chwarae, ymhlith sawl band arall, gyda Gethin Evans a Dyl Mei yn cyflwyno. 

 

Dyma’r enwebiadau yn llawn:

 

Record Fer Orau (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg) / Best EP o’r Single

Cofiwch Dryweryn – Y Ffug; Colli Cwsg – Yr Eira; Cynnydd / Gwenwyn – Sŵnami

 

Cân Orau (Noddir gan Ochr 1)

 Neb ar Ôl – Yws Gwynedd ; Cariad Dosbarth Canol Cymru – Y Ffug; Trysor – Yr Eira

 

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa)

Arthur – Plu; Colli Cwsg – Yr Eira; Bodoli’n Ddistaw – Candelas

 

Hyrwyddwyr Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth)

Gŵyl Gwydir; 4 a 6 ; Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

 

Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan Heno)

Lisa Gwilym ; Dyl Mei; Griff Lynch

 

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Rondo)

Kizzy Crawford; Yws Gwynedd; Casi Wyn

 

Digwyddiad Byw Gorau (Noddir gan Y Stiwdio Gefn)

Gŵyl Crug Mawr; Maes B ; Gŵyl Gwydir

 

Fideo Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan S4C) Cynt a’n Bellach – Candelas; Gwenwyn – Sŵnami ; Deud y Byddai’n Disgwyl – Cowbois Rhos Botwnnog

 

Record Hir Orau (Noddir gan Rownd a Rownd)

Codi / \ Cysgu – Yws Gwynedd; Bodoli’n Ddistaw – Candelas; Codi’n Fore - Bromas

 

Band neu Artist Newydd Gorau (Noddir gan BBC Radio Cymru)

Fleur de Lys; Tymbal; Ysgol Sul

 

Band Gorau (Noddir gan Gorwelion)

Candelas ; Sŵnami; Y Ffug

 

Categori newydd: Offerynnwr Gorau (Noddir gan Coleg Ceredigion)

Enillydd i’w gyhoeddi ar y noson

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net