Bwrlwm 'Steddfod yr Urdd ym Mhen-y-Bont

31/05/2017

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae’r Eisteddfod ym Mhen-y-Bont wedi dechrau gyda’r hwyl arferol wrth i filoedd dyrru o bob rhan o Gymru yn gobeithio llwyddo mewn un o’r cystadlaethau.

Eleni fe welwyd heddlu arfog ar Faes Eisteddfod am y tro cyntaf erioed, yn dilyn y cynnydd mewn mesurau diogelwch ers yr ymosodiad terfysgol diweddar ym Manceinion. Ond fel arall, mae’r Steddfod wedi bod yn llawn hwyl a diddanwch. Ar ddechrau’r wythnos, gwelwyd ymweliad Cwpan y Pencampwyr i’r Maes, yn barod ar gyfer rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr a gynhelir yng Nghaerdydd dros y penwythnos.

 

Cafodd Casia Wiliam ei chyhoeddi yn Fardd Plant Cymru a fydd argoeli'n flwyddyn gyffrous i'r awdures o Nefyn. 

 

Fel ymhob ‘steddfod, mae’r gweithgareddau ar y Maes yn ddibendraw wrth i Sali Mali a Mr Urdd groesawu a diddanu plant bach Cymru wrth iddynt anelu am y brig mewn llu o ddisgyblaethau o ganu i arlunio. Mae Lleol.cymru wedi dethol ychydig o’r hwyl tan heddiw, mwynhewch y darllen!