"Angen taclo cyflogau prif weithredwyr cwmniau mawr"

17/08/2015

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards, wedi beirniadu Llywodraeth Prydain am fethu gwneud digon i daclo cyflogau prif weithredwyr wrth i ffigyrau newydd ddangos fod cyflog prif weithredwr ar gyfartaledd 183 gwaith yn fwy na chyflog gweithwyr.

 

Beirniadodd Jonathan Edwards, sydd wedi dadlau'r achos dros reoleiddio cyflogau gweithwyr y Ddinas yn fwy effeithiol, y ffigyrau newydd gan ddweud fod yr angen am gyflog byw go-iawn ac apwyntio gweithwyr i fyrddau cyflog yn fwy nag erioed er mwyn sicrhau mwy o atebolrwydd o fewn cwmniau.

 

Symiau anferth

 

Dywedodd  yr Aelod Seneddol dors Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, "Mae ffigyrau heddiw yn dangos fod prif weithredwyr cwmniau'r FTSE 100 yn parhau i gael eu talu symiau anferth o arian tra bod nifer o'i gweithwyr yn gweld dim cynnydd eu y cyflogau.

 

Mae’r bwlch rhwng y penaethiaid a’r gweithwyr yn cynyddu, meddai Jonathan Edwards, ‘Heb son am y ffaith nad oes unrhyw reswm yn y byd dros dalu 183 gwaith yn fwy i Brif Weithredwr nag i weithiwr cyffredin, mae'r ffigwr wedi codi o 148 gwaith y llynedd a 146 y flwyddyn flaenorol.’

 

Anghyfartaledd

 

Ychwanegodd, "Gydag anghyfartaledd y wladwriaeth Brydeinig yn tyfu - ar lefel unigol a daearyddol - allwn ni ddim anwybyddu'r mater hwn sydd eisoes allan o reolaeth. Rhaid i'r Ceidwadwyr gyflwyno newidiadau arwyddocaol yn y flwyddyn seneddol newydd - os ydynt yn methu gwneud hyn yna byddant ond yn rhoi hwb i'w delwedd fel plaid yr un y cant."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru