Bwca yn rhyddhau sengl newydd i gefnogi ymgyrch tafarn gymunedol

30/11/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn Nhyffryn Aeron, Ceredigion mae ymgyrch ar waith i geisio prynu tafarn ‘Y Vale’ er mwyn ei hailagor fel tafarn gymunedol ac i gydfynd mae'r band lleol Bwca yn rhyddhau sengl newydd blŵs, hwyliog a bachog o’r enw ‘Lawr yn y Vale’ ar ddydd Gwener Rhagfyr 3ydd.

Dyma hanes y gân yn ôl Steff Rees, y canwr-gyfansoddwr tu ôl i Bwca Steff Rees: “Pob tro dwi’n rhoi rhestr o ganeuon at ei gilydd ar gyfer gig dwi’n trial rhoi cwpl o ganeuon sydd yn cyfeirio at y lleoliad hynny ni’n ‘whare boed hynny’n cover neu drwy newid y geiriau ar gyfer cwpl o’n caneuon gwreiddiol. Un o’r caneuon hynny sydd yn aml yn cael ei newid tamed bach yw Lan yn y Gen oddi ar yr albwm cyntaf Bwca daeth mas dechrau’r flwyddyn.

 

Yn ail hanner Lan yn y Gen mae’n sôn am dafarn y Llew yn Aberystwyth gyda’r gytgan ‘yn y Llew Llew Llew bydda i’n go lew’ felly pan ges i’r cynnig i gydweithio gyda chriw Tafarn y Vale gwnaeth y geiriau ‘yn y Vale Vale Vale bydd bywyd yn fêl’ ddod yn syth’.

Gwnaethon ni greu clip fideo bach clou o’r gytgan ar gyfer cyfryngau cymdeithasol yr ymgyrch ac o weld yr ymateb ces i’r syniad i addasu’r penillion hefyd a’i rhyddhau hi fel sengl bach.”

 

Cân hwyliog

 

Wrth reswm, cân hwyliog llawn geiriau tafod yn y boch yw hon sydd yn gobeithio denu sylw at ymgyrch Tafarn y Dyffryn ac ysbrydoli ambell un i brynu eu siâr yn y cynllun cyffrous hwn cyn y dyddiad cau ar y 12fed o Ragfyr. Os am fwy o wybodaeth ewch i www.tafarn.cymru.  

 

Recordiwyd y gerddoriaeth hon yn Stiwdio Sain ac yn Stiwdio Shimi gyda chymorth Ifan Jones, Osian Williams a Lee Mason. Yn ogystal â Steff Rees ei hun sydd yn canu a chwarae’r gitâr a’r sacsoffôn ar y trac mae modd clywed Rhydian Meilir Pughe ar y drymiau, Nic Davalan ar y gitâr fas, Ffion Evans ar y trwmped, Kristian Jones ac Ifan Jones ar y gitârs a’r guru blŵs Dilwyn Roberts ar yr organ geg. 

 

Ers i Steff Rees sefydlu Bwca fel ei brosiect cerddorol yn 2017 mae Bwca bellach wedi tyfu i fod yn fand sydd wedi perfformio ar draws Cymru ac ar S4C yn ogystal â chael eu clywed yn rheolaidd ar y radio. Fe rhyddhawyd albwm cyntaf Bwca yn ystod gaeaf 2020-21 a dros y misoedd diwethaf maent wedi bod yn gigio’n gyson ar draws y Gorllewin.