Bwca yn rhyddhau eu halbym gyntaf

21/01/2021

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y band o Aberystwyth, Bwca yn rhyddhau ei halbym gyntaf dan label Hambon ddiwedd y mis yma ble cawn gasgliad cerddorol yn llawn o amrywiaeth, a chyda ambell i westai adnabyddus yn ymuno hefyd.

Mae'r band Bwca wedi bod yn rhyfeddol o brysur yn rhyddhau senglau, chwarae gigiau, ymddangos ar Heno, Lŵp a Noson Lawen a llawer iawn mwy.

Yn ogystal â hyn fe ryddhawyd eu casgliad cyntaf o ganeuon ar CD cyn y Nadolig ac ar Ionawr 29ain bydd y casgliad yma’n cael ei ryddhau’n ddigidol.  

 

Steff Rees, y cerddor o Aberystwyth sydd wedi ysgrifennu’r caneuon i gyd. I ddathlu degawd ers iddo symud i’r dref ger y lli mae hwn yn gasgliad o ganeuon llawn ystyr a dylanwadau cerddorol sydd yn creu portread difyr o’i filltir sgwâr. O’r dwys i’r dychanol, o’r canu protest i’r canu gwlad mae hwn yn cynnig rhywbeth at ddant pob gwrandäwr. 

 

Yn ymuno gyda Steff ar yr albwm mae gweddill aelodau Bwca sef Rhydian Meilir Pughe, Kristian Jones, Nick Davalan, Ffion Evans ac Iwan Hughes. Yn ogystal mae Ifan Jones a Dilwyn Roberts-Young yn ymuno ar ambell i gân. Cafodd yr albwm ei recordio yn Stiwdio Sain gydag Ifan Jones ac Osian Williams o gwmni cynhyrchu Drwm. Mae’r albwm yn cael ei ryddhau gyda’r label cyffrous Recordiau Hambon h.y. label y Welsh Whisperer. Yn gyfrifol am y gwaith celf trawiadol mae’r artist talentog Lois Ilar.

 

Copi o'r albym

 

Os am gopi o’r CD cysylltwch gyda Bwca ar bwcacymru@outlook.com neu trwy ddanfon neges  ar y cyfryngau cymdeithasol sef @bwcacymru ar Facebook, Instagram a Twitter. Gallwch hefyd ddod o hyd i’r CD yn eich siop Gymraeg leol. Am flas o un o draciau’r albwm dyma Bwca yn perfformio “Pawb ‘di Mynd i Gaerdydd” ar Lŵp yn ddiweddar.