Buddsoddi £15 miliwn ar gyfer technoleg addysg mewn ysgolion

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £15 miliwn ychwanegol mewn technoleg addysgol i ysgolion yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae’r buddsoddiad yn barhad o raglen Technoleg Addysg Hwb, sydd eisoes wedi gweld buddsoddiad o dros £92 miliwn gan Lywodraeth Cymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf, a bydd yn cefnogi ymhellach y gwaith o drawsnewid seilwaith digidol pob ysgol a gynhelir yng Nghymru.

 

Bydd cyllid hefyd yn cael ei ddefnyddio i sicrhau cysylltedd MiFi ar gyfer dysgwyr sydd wedi'u hallgáu o'r byd digidol, hyd at ddiwedd y flwyddyn ysgol gyfredol ym mis Gorffennaf.

 

Dywedodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg: "Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi tynnu sylw at ba mor bwysig yw technoleg i'n hysgolion a'n dysgwyr.

 

Datblygu plafform Hwb

 

"Rwy'n falch iawn ein bod, yn dilyn buddsoddiad sylweddol mewn blynyddoedd blaenorol, wedi datblygu ein platfform Hwb, sy'n un o’r goreuon yn y byd, ac wedi ein rhoi mewn sefyllfa gref i barhau i ddysgu o bell eleni."

 

Bydd y gwelliannau rydym wedi'u gwneud i seilwaith digidol mewn ysgolion yn helpu ein dysgwyr i barat