Bron i 5,000 yn arwyddo deiseb yn gwrthwynebu Baner yr Undeb ar drwyddedau gyrru

08/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Baner yr Undeb ar drwyddedau gyrru newydd

Mae yna bron i 5,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru a'r Llywodraeth Brydeinig i sicrhau fod y Ddraig Goch yn cael ei rhoi ar drwyddedau gyrru newydd yng Nghymru. 

 

Daw hyn yn dilyn cyhoeddiad ddechrau’r flwyddyn gan Lywodraeth Prydain i gynnwys baner yr Undeb ar y trwyddedau newydd. 

 

Y mae’r ddeiseb yn dweud. "Yng Nghymru dylid cadw'r drwydded fel ag y mae neu osod baner Cymru arni yn lle a gwrthod dilyn cynllun y Llywodraeth Brydeinig i osod fflag Jac yr Undeb ar drwyddedi gyrru."

 

Cafwyd sylwadau gan ddeisebwyr yn cefnogi’r alwad i hepgor baner yr Undeb. Meddai un ymatebwr, "Nid yw Jac yr Undeb na’r Deyrnas Unedig yn cynrychioli, cofleidio, na pharchu fy niwylliant, fy iaith, na thraddodiadau fy ngwlad."

 

Mae Aelod Seneddol Arfon Hywel Williams eisoes wedi cadarnhau y bydd Plaid Cymru yn gwrthwynebu'r newidiadau hyn.

 

Meddai, “Dwi wedi fy syfrdanu fod y DVLA yn dewis gwthio’r cynnig dinod yma nawr. Mae’n dangos diffyg dealltwriaeth o’r parch rhwng cenhedloedd y Deyrnas Unedig. Bydd Plaid Cymru yn gwrthsefyll hyn ac yn disgwyl i bleidiau eraill blaengar wneud yr un peth."

 

Yr ydym yn Lleol.Cymru yn cytuno fod angen sicrhau fod y Ddraig Goch yn cael ei chynnwys ar drwyddedau gyrru newydd.  Gellir canfod y ddeiseb yma. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net

Sylwadau

Parch Emyr Wyn Thomas - 13/01/2015 - 10:25 am

Os na fydd y Ddraig Goch ar eich trwydded yrru, danfonwch hi yn ol at DVLA yn Abertawe, gan fynnu bod y Ddraig Goch yn ei phriod le. Os danfonir y drwydded nol atoch gyda Jac yr Undeb, neu yn saesneg yn unig, an wybyddwch hi, neu ddileu y rhannau annerbyniol