Brigyn yn rhyddhau cynnyrch newydd

12/11/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae band Brigyn yn dathlu carreg filltir ac i goffau’r achlysur, mae’r band sy’n cynnwys y ddau frawd Ynyr ac Eurig Roberts ar fin rhyddhau cynnyrch newydd. 

 

Mae gwaith newydd ei gwblhau ar recordio albym-fer newydd sbon Dulog fydd yn cael ei ryddhau ddechrau mis Rhagfyr. 

 

Diwedd mis Hydref, roedd hi'n 10 mlynedd ers i Brigyn2 gael ei ryddhau. Dyma'r albym a oedd yn cynnwys Diwrnod marchnad; y gân deyrnged i'r bocsiwr Johnny Owen – Y Sgwâr; yn ogystal â'r ddeuawd efo'r awdures a'r gantores/gyfansoddwraig Fflur Dafydd – Hwyl fawr, ffarwel.

 

I nodi 10 mlynedd i'r diwrnod ers rhyddhau Brigyn2 - ymddangosodd Brigyn mewn gig arbennig ym Mhenrhyndeudraeth i gofio am ffrind annwyl, Alun 'Sbardun' Huws. Mae casgliad 2xCD o ganeuon a gyfansoddwyd gan 'SBARDUN' – sy'n cynnwys dwy gân a berfformiwyd gan Brigyn – ar gael rŵan.

 

Hefyd, mae CD Brigyn2 ar gael am £5.99 yn unig o brigyn.com am weddill y mis. Ar ben hynny, mae'r band wedi cynhyrchu fideo o'r enw Eryri ac mae cyfle i chi wylio'r fideo yma: