Blwyddyn orau erioed i'r diwydiant ymwelwyr

13/01/2016

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod y diwydiant twristiaeth wedi cael y flwyddyn fwyaf llwyddiannus erioed yn 2015.  

 

Mae Arolwg Twristiaeth Prydain a gyhoeddwyd heddiw ar gyfer Ionawr - Medi 2015 yn dangos bod cyfanswm y nifer o ymwelwyr o fewn Prydain a arhosodd dros nos yng Nghymru wedi codi 1.8 y cant o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2014. 

 

Mae gwario ar ymweliadau â Chymru ar gyfer cyfnod Ionawr - Medi 2015 wedi cynyddu 12.0 y cant o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2014. A'r ffigur cymharol ar gyfer Prydain Fawr yw 10.3 y cant.

 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydyn ni wedi cael arwyddion ac adborth cadarnhaol gan y diwydiant fod haf 2015 yn un llwyddiannus, er gwaethaf y tywydd. Ac mae'r ffigurau hyn yn dangos y bu naw mis cyntaf y flwyddyn,  gan gynnwys y tymor prysur, yn gyfnod ardderchog i Gymru – o'i gymharu â blwyddyn eithriadol 2014 hyd yn oed. Mae'r ffaith bod mwy o bobl wedi ymweld â Chymru y llynedd - a hefyd wedi gwario mwy o lawer wrth aros yma ar wyliau - yn newyddion gwych i'r economi ehangach."

 

Ond mynnodd fod angen parhau gyda'r gwaith caled, “Ond, dydyn ni ddim am orffwys ar ein bri.  Mae 2016 wedi dechrau'n dda gyda chydnabyddiaeth gan The Rough Guide to Wales fod Cymru’n o'r 10 o leoedd gorau i ymweld ag e yn ystod 2016 - a rhoddwyd sylw arbennig i Gymru fel un o’r cyrchfanau gorau yn Ewrop ar gyfer gweithgareddau awyr agored."

 

Blwyddyn antur

 

Ychwanegodd, “Bydd Blwyddyn Antur 2016 yn sicrhau nad oes unrhyw amheuaeth am hygrededd Cymru fel un o'r cyrchfanau antur blaenllaw, ac edrychwn ymlaen at ymgyrch marchnata'r Flwyddyn Antur a fydd yn mynd yn fyw ym Mhrydain ac yn Ewrop ar ddiwedd y mis. Byddwn ni'n parhau i gydweithio â'r diwydiant i sicrhau ein bod ni'n cynnal y ffigurau ardderchog hyn, er mwyn inni wneud yn siŵr y bydd 2016 yn flwyddyn eithriadol arall.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru