Blwyddyn anhygoel Lloyd Macey

02/03/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae bywyd Lloyd Macey wedi troi ben i waered ers iddo ymddangos yn The X Factor y llynedd. Er iddo fethu a llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol o drwch blewyn, mae o, a’i Nanny Chris, wedi ennill llawer iawn o gefnogwyr ar hyd a lled y wlad.

Mewn rhaglen ddogfen arbennig, Lloyd Macey, nos Sadwrn yma, ar S4C, cawn ddilyn ei daith hynod dros y flwyddyn - o greu argraff ar Simon Cowell yn ei glyweliad cyntaf, i’r llwyddiant ysgubol a ddilynodd.

 

Gyda deunydd na welwyd o’r blaen, a mynediad arbennig i du ôl i’r llen, dyma bortread personol ac unigryw o fywyd Lloyd a’i brofiadau ar sioe dalent enwoca’r byd.

 

"Does dim geiriau i ddisgrifio pa mor falch a ffodus dwi’n teimlo yn gwybod bod y camerâu wedi dal cymaint o’r flwyddyn hon," meddai Lloyd, sy’n 23 mlwydd oed ac sy’n dod o Ynyshir yn y Rhondda.

 

"Ar wahân i fy nhaith i, mae ‘na eiliadau gwerthfawr ar gamera o’r gwaith wnaeth fy nheulu i fy nghefnogi. Mae amser yn hedfan, ond bydd y rhaglen ddogfen wastad ar gael i ail fyw’r trobwynt mwyaf fy mywyd hyd yma."

 

Ar daith

 

Mae Lloyd ar hyn o bryd ar daith o amgylch y Deyrnas Unedig gyda sioe fyw yr X-Factor ac mae ei lwyddiant yn golygu ei fod yn treulio llai o amser gartref gyda’r bobl sy’n golygu fwyaf iddo.

 

"Does unman yn debyg i gartre’, mae’r teulu yn golygu’r byd i fi,” esbonia Lloyd a gafodd glyweliad cyntaf cofiadwy mewn mwy nag un ffordd pan aeth ei nain, Nanny Chris, a llond plât o frechdanau fish fingers i Simon Cowell.

 

"Y teulu sydd wedi bod yn gefn i fi ers y diwrnod ges i fy ngeni, yn fy nghefnogi ac yn sicrhau fy mod i’n llwyddo mewn bywyd. Maen nhw wir wedi mwynhau’r daith ac mae Nanny Chris, oedd wastad yn seren i fi, nawr yn seren i bawb, ac wrth ei bodd yn rhoi ambell i lofnod!"

 

Ac os byddai Lloyd yn gallu rhoi un darn o gyngor iddo’i hun cyn i’r daith gychwyn flwyddyn yn ôl, beth fyddai o? "Y cyngor fyddai i gadw fy ffydd, credu ynof fi fy hunan ac i fod yn Lloyd Macey bob cam o’r ffordd."