Blasu gwin i godi arian at Ŵyl Fwyd

17/01/2017

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd trefnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cynnal noson flasu gwin gyda arbenigwr blasu gwin ar ddydd Santes Dwynwen ar Ionawr 25fed i godi arian ar gyfer yr Ŵyl eleni.

Fe fydd y noson yn cael ei chynnal yng Nghlwb Canol Dre, Caernarfon, i godi arian tuag at yr ŵyl a fydd yn cael ei chynnal ar hyd a lled Tref y Cofis ar Fai 13eg, 2017.

 

Ydych chi’n chwilio am ffordd wahanol i ddathlu diwrnod Santes Dwynwen gyda rhywun arbennig? neu eisiau noson allan gyda chriw o ffrindiau? 

 

Arbenigwr gwin

 

Bydd yr arbenigwr gwin Marcus Robinson yn arwain noson hwyliog o flasu rhai o winoedd safonol y byd wrth i chi ddysgu mwy am wreiddiau, blasau a’r aroglau mewn chwe math gwahanol o win. 

 

Mae tocynnau ar gael am £20 o Palas Print a bydd rhaid cael tocyn ymlaen llaw.

 

Fe fydd nifer o ddigwyddiadau codi arian yn cael eu trefnu dros y misoedd nesaf yn cynnwys noson gyri, swper gala, trip trên a mwy. 

 

Wrth ymateb, dywedodd y trefnydd yr Wyl fwyd, Nici Beech fod y paratoadau am eleni yn mynd yn dda, " 'Dan ni wedi'n syfrdanu gyda nifer y rhai sydd eisoes wedi cyflwyno ceisiadau, mae'n amlwg bod y sôn am llwyddiant yr ŵyl cyntaf wedi lledu!"

 

Ychwanegodd, "Mae llawer o gynhyrchwyr lleol y llynedd yn bwriadu dychwelyd ac mae'n braf gweld enwau newydd hefyd. Rydan ni'n gobeithio gweld amrywiaeth eang o gynhyrchwyr ac felly'n annog cynhyrchwyr o bob math i gysylltu am ffurflen gais."

 

Ewch i'r wefan  am fwy o wybodaeth.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru