Blas yr Haf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

01/05/2012

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae tymor y gwyliau banc hafaidd yn dechrau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru penwythnos yma, gyda’i gŵyl werin am ddim Dathlu Calan Mai ar y dydd Sadwrn ac i ddilyn ar y dydd Sul, hefyd am ddim, Gŵyl Dreftadaeth Butetown Bay Jazz. Mae’r diwrnodau yma’n agored i bob oed ac yn rhoi llwyfan i artistiaid o Gymru a thramor.

 

A thra rydyn ni’n sôn am wyliau’r banc, rydyn ni unwaith eto eleni yn cael ein difetha drwy gael un bach ychwanegol ym mis Mehefin. I ddathlu felly, mae’r Ganolfan wedi trefnu penwythnos yn llawn gweithgareddau i’r teulu cyfan o 3 - 5 Mehefin. Bydd rhaglen lawn o artistiaid yn perfformio ar ei Glanfa o ganol dydd bob dydd, stondinau bwyd, crefftau o Gymru, reidiau plant a dangosiadau crefft. Byddan nhw hefyd yn gweini te prynhawn a Pimms yn eu caffi, Hufen, neu gallwch flasu bwydlen a BBQ Bar ffresh ar eu piazza awyr agored newydd! Cyn hir bydd digwyddiadau'r penwythnos cyfan i’w gweld yn llawn ar wefan y Ganolfan - wmc.org.uk/haf - a hefyd yn ei rhaglen ddiweddaraf, Dy Le Di sydd ar gael i’w lawrlwytho o wmc.org.uk/dyledi.

 

Bydd mwy o wybodaeth am wyliau’r Ganolfan yn ein rhifyn nesaf pan gawn glywed am ŵyl gynhwysol Undod a gŵyl cabaret Blysh; digon i ddiddanu pawb dros dymor yr haf.

 

Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led.