Beth yw'r Nadolig i chi?

23/12/2015

Categori: Hamdden

Sut ydych chi’n dathlu’r Nadolig? Y Nadolig bellach yw’r Ŵyl fwyaf masnachol yn y flwyddyn, gyda chwmniau yn ceisio hysbysebu tegannau, nwyddau trydanol, bwyd a diod a phob math o bethau o fis Tachwedd ymlaen. 

 

Mae llawer yn mynychu gwasanaethau carolau neu blygain ac yn mwynhau’r bwyd, y diod a’r partion. Mae’r Nadolig yn amser o’r flwyddyn lle mae llawer yn dod at ei gilydd i ddathlu, yn deuluoedd a ffrindiau gan fwynhau cinio 'Dolig a dyddiau o seibiant. Mae rhai yn credu fod neges y Nadolig wedi’i golli wrth i eni Iesu Grist gael ei anghofio ynghanol yr heip, tra fod eraill yn mwynhau holl ramant y Nadolig yn cynnwys y caneuon, y cyffro a’r hysbysebu. 

 

Beth yw’r Nadolig i chi? Mae cyfle i chi bleidleisio yma: 


Beth yw'r Nadolig i chi?

 • A.
  Dathlu geni Iesu Grist
 • B.
  Rhoi a derbyn anrhegion
 • C.
  Bwyd a diod
 • D.
  Pobl yn dod at ei gilydd
 • E.
  Cyfle i fwynhau gyda'r teulu

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

A
0%

B
0%

C
0%

D
17%

E
83%