Bendith yn dychwelyd ar daith

19/03/2018

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Bendith, prosiect cydweithiol y bandiau Cymraeg Colorama a Plu, yn dychwelyd i’r llwyfan gyda dwy sioe arbennig ar Ebrill 13 a 14eg, 2018.  

Wedi i’r albwm ‘Bendith’ dderbyn gwobr ‘Albwm Cymraeg y Flwyddyn’ Eisteddfod Genedlaethol ym Môn yn 2017 a’n ymddangos ar restr fer Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2017, roedd aelodau’r band yn teimlo ei fod yn hen bryd dychwelyd i’r llwyfan. Dywed Carwyn Ellis, o’r band Colorama (a’r Pretenders yn fwy diweddar, ble mae nawr yn teithio de America);  “Cawsom amser hyfryd yn perfformio cerddoriaeth yr albwm ‘Bendith' ar lwyfannau Cymru a Lloegr yn 2016. Roedd o’n braf cael clywed yr holl offerynnau yn ymuno gyda’i gilydd i greu synau prydferth unigryw yn fyw, profiad gwbl anhygoel. Ond roedd hyny pan oedden ni’n rhyddhau’r albwm, a doedd neb yn gwybod beth i’w ddisgwyl. Erbyn hyn, mae’r albwm wedi tyfu mewn poblogrwydd gyda phobl llawer mwy cyfarwydd gyda’r caneuon. Felly mi fydd hi’n bleser gallu dathlu’r gerddoriaeth yma gyda’n gilydd eto.” 

 

Am y tro cyntaf, bydd Bendith yn binacl i gyngerdd sydd hefyd yn arddangos y ddau fand sydd wedi dod ynghyd i greu’r prosiect, gyda Plu a Colorama hefyd yn perfformio fel rhan o’r noson. Dywed Elan Rhys o Plu;  “Bydd cael Plu a Colorama yn agor y noson yn brofiad gwahanol i’r gynulleidfa, gan fydd modd iddynt weld i’w hunain sut mae elfennau o’r ddau fand wedi dod ynghyd i greu’r cywaith, ‘Bendith’. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i berfformio gyda’n gilydd eto yn y theatrau ac ymweld gyda lleoliadau newydd.”  

 

Bangor a Chaerdydd

 

Y lleoliadau newydd hyn fydd Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, ar Ebrill 13eg a Theatr Bryn Terfel ym Mhontio, Bangor ar Ebrill 14eg.  

 

Mae’r cyngerdd yn adeilad mawreddog Amgueddfa Genedlaetho Cymru Caerdydd yn cael ei drefnu gan yr hyrwyddwyr cerddoriaeth o’r ddinas, sef Sŵn. 

 

Mae tocynnau ar werth o wefannau Sŵn a Pontio. Bachwch un yn gyflym gan fod nifer sylweddol wedi gwerthu’n barod!