Beicio i godi arian i gronfa Rhodri

14/06/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd criw o ffrindiau yn beicio 200 milltir o amgylch Gwynedd yr wythnos hon, i godi arian er cof am Rhodri Dafydd a fu farw o ganser y llynedd.

Cafodd Cronfa Rhodri wedi ei sefydlu er cof am Rhodri Dafydd a fu farw o ganser yn orffwysol o gyn amserol ychydig dros flwyddyn yn ôl. Roedd yn 41 oed ac yn gadael teulu ifanc ar ei ôl. Eleri ei wraig a’i blant Mabli, Miri a Twm.

 

Roedd pawb oedd yn ei adnabod Rhodri yn gwybod ei fod ar dân dros fyd Natur, Cerddoriaeth Gymraeg ac wrth gwrs parhad yr iaith Gymraeg. Roedd hefyd yn feiciwr brwd oedd yn wibiwr lawr allt penigamp. Felly mae’n addas iawn codi arian i’r gronfa hon efo taith feics.

 
Nod y gronfa fydd ariannu digwyddiadau fydd yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc gael profiadau a dysgu am fyd natur ac hyrwyddo digwyddiadau cerddorol Cymraeg. Ar hyn o bryd mae’r gronfa o dan ofal Menter Iaith Conwy. Bydd hanner yr arian yn mynd i Ward Enfys (Glan Clwyd) a Uned Alaw (Ysbyty Gwynedd).

 

Tour de Gwynedd

 

Bydd 7 o ffrindiau Rhodri yn ceisio cwblhau’r daith Tour de Gwynedd dros 2 ddiwrnod gyda glocio 200 milltir yr wythnos hon. 

Bydd y daith yn codi arian i Cronfa Rhodri a Ward Enfys (Glan Clwyd) a Uned Alaw (Ysbyty Gwynedd)
Ar y diwrnod cyntaf, bydd y criw yn beicio o Lithfaen i Fachynlleth ar hyd yr arfordir gan feicio 106.4 milltir a dringo 8,236 troedfedd. 

Ar yr ail ddiwrnod byddant yn beicio 99 milltir gan ddringo 5,395 troedfedd gan orffen yn ol yn Llithfaen. 
 
Os hoffech gyfrannu, fe ellir gwneud cyfraniadau trwy ddolen hon