Oes angen bar hwyr ar Faes yr Eisteddfod?

19/08/2015

Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Wrth i’r llwch setlo ar ’Steddfod Meifod eleni, tra’n edrych ymlaen at Eisteddfod Sir Fynwy y flwyddyn nesaf, mae rhai wedi codi cwestiwn dros bwrpas bar hwyr yn y Maes. 

 

Un o’r rhain yw Lleu Williams sydd wedi ysgrifennu blog amdano yn pryderu fod y gymuned leol yn colli budd economaidd o ganlyniad. 

 

Mae Lleu Williams yn teimlo fod bar hwyr ar y Maes yn golygu nad yw tafarnau lleol na’r economi leol yn cael budd o ymweliad y brifwyl. Un o'r opsiynau y mae'n gynnig yw i gau bariau'r Maes am 6pm. 

 

Fel yr eglurodd, "Mae’n hen hanes bod yr Eisteddfod yn dod â llu o fuddion economaidd i unrhyw ardal leol. Mae rhain yn cynnwys gwariant lleol, pobl yn aros mewn gwestai ac ati, ond mae’n eithaf amlwg dros yr eisteddfodau diwethaf bod tafarnwyr lleol yn dechrau dioddef."

 

Gwario'n lleol

 

Mae’n ofni y gall gymunedau droi eu cefn ar yr Eisteddfod os nad yw eisteddfodwyr yn gwario’n lleol, "Gyda chymunedau yng Nghymru yn codi hyd at ryw £300,000 i gynnal yr Eisteddfod, mae’n bwysig dangos bod yna fudd economaidd i gynnal yr ŵyl. Mae hyn yn cynnwys gwariant mewn tafarnau a bwytai lleol. Os na fydd yna gefnogaeth o’r fath yn y dyfodol, poeni ydw i pan ddaw hi i ofyn am gefnogaeth y cymunedau hyn yn y dyfodol, mai troi cefn fydd rhai."

 

Ydych chi yn credu fod angen bar hwyr ar Faes yr Eisteddfod? Pleidleisiwch yma 

 

Cytuno fod angen bar hwyr ar y Maes?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)