Baneri lliwgar yn rhoi croeso i'r Urdd yn Sir Benfro

01/05/2012

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Yn ystod Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod yr urdd Sir Benfro 2013 cafwyd cystadleuaeth i ddylunio baner yn cynrychioli gwahanol ysgolion.

Roedd dros 800 o blant pobl ifanc, athrawon, rhieni a chefnogwyr wedi gorymdeithio drwy ganol tref Hwlffordd ddydd Sadwrn.

Bu'r disgyblion yn cario'r baneri yr oedden nhw wedi eu gwneud yn yr orymdaith.

Roedd y safon yn uchel iawn ac o ganlyniad rhannwyd y wobr o £500 rhwng dwy ysgol, Ysgol Brynconin ac Ysgol Clydau.

'Ymdrech'

Roedd y gystadleuaeth wedi ei noddi gan Western Power Distribution (WPD), ac roedd dau gynrychiolydd o'r cwmni ynni yn bresennol i feirniadu'r gystadleuaeth.

"Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn croesawu'r Eisteddfod i'r ardal," meddai Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd.

Ysgol Clydau

Ysgol Brynconin

Rhai o ddisyblion Ysgol Brynconin gyda'u baner

"Roedd pob un ysgol wedi gwneud ymdrech wych yn y gystadleuaeth.

"Mae'r brwdfrydedd yn yr ardal tuag at yr Eisteddfod yn syfrdanol ac rwyf yn hyderus y bydd Eisteddfod 2013 yn Sir Benfro yn un i'w chofio."

Ychwanegodd Phil Davies, Rheolwr Gwasanaethau Rhwydwaith Cymru, WPD, eu bod yn falch iawn o gynnig cefnogaeth i'r Eisteddfod.

"Roedd yn wych gweld cynifer o blant, pobl ifanc, athrawon, rhieni a chefnogwyr yn cymryd rhan yn yr orymdaith trwy ganol Hwlffordd ac rydym yn edrych ymlaen at yr Eisteddfod yn 2013.

"Rydym o'r farn fod cymryd rhan yn yr Eisteddfod yn ennyn hyder pobl ifanc ac y bydd y profiad o gystadlu yn un fydd yn aros yn eu cof am byth."

 

Ffynhonnell: BBC CYMRU

 

Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led.