Band ac artist amlwg yn fyw o'r Ffwrnes

19/01/2021

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Cafodd ei gyhoeddi y bydd band poblogaidd Mellt ac artist electronig Eädyth yn chwarae yn Theatr y Ffwrnes Llanelli yn ystod yr wythnosau nesaf.

Fe fydd y gig yn cael eu ffrydio i gynulleidfaoedd ar-lein a daw hyn ar ôl i'r theatr yn Sir Gaerfyrddin gynnal perfformiadau gan ddau fand Cymraeg poblogaidd arall ym mis Rhagfyr, bu band roc Alffa ar y llwyfan a hefyd y band ifanc Gwilym a hynny ar gyfer sioeau ar-lein a gafodd eu ffrydio ar YouTube a Facebook. Mae'r gigs wedi bod yn boblogaidd gyda chynulleidfaoedd gartref sy'n gweld eisiau'r profiad o fynd i weld cerddoriaeth fyw, yn wir mae'r sioeau wedi cael eu gwylio 6,000 o weithiau o fewn 48 awr i gael eu postio.

 

Yn gobeithio am yr un ymateb pan fydd eu sioeau ar-lein yn cael eu darlledu yw'r pync-rocwyr, Mellt a'r artist, Eädyth gyda'i sain electronig a lleddf.

Y band Mellt, sy'n wreiddiol o Aberystwyth, fydd y cyntaf i berfformio fel rhan o'r gyfres o sioeau digidol 'Yn Fyw o'r Ffwrnes' eleni, gyda'r gig yn cael ei ffrydio ddydd Gwener 22 Ionawr, 8pm.

 

Bydd y seren newydd o Ynysowen, Eädyth, sy'n prysur ddod yn enw cyfarwydd i wrandawyr BBC Radio Cymru a Radio Wales gyda'i sain electronig a lleddf nodedig, yn ffrydio ei sioe ddigidol o'r Ffwrnes i nodi Dydd Miwsig Cymru, ddydd Gwener 5 Chwefror, 8pm.

 

Wrth siarad am y profiad o recordio ei gig wedi'i ffrydio, dywedodd Eädyth: “Cefais amser gwych yn Ffwrnes yn recordio fy set, roedd y tîm a'r cyfleusterau yn anhygoel ac roedd yn gymaint o 'chill vibes'. Roedd yn braf iawn cael fy gig cyntaf yn ôl yma ar ôl y flwyddyn anodd rydyn ni wedi'i chael ac roedd mynd yn ôl ar y llwyfan eto a pherfformio yn gymaint o rush. Methu aros i chwarae yma eto!”

 

Rhad ac am ddim

 

Mae'r ddwy gig yn rhad ac am ddim i'w gwylio a byddant yn cael eu ffrydio ar sianeli Facebook, AM a YouTube y theatr. Cofrestrwch am eich tocyn rhad ac am ddim yn www.theatrausirgar.co.uk a byddwch yn cael neges e-bost yn cynnwys dolen i wylio'r sioe cyn iddi fynd yn fyw.