Banc yr HSBC yn gweld y Gymraeg 'yn iaith estron'

21/01/2019

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae galwadau ar i fanciau ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar y we, yn dilyn ymateb gan HSBC i gŵyn sy’n dweud bod yr iaith yn ‘estron’.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae cannoedd o gefnogwyr Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn cwyno wrth y banciau am y ffaith nad oes yr un ohonynt yn darparu gwasanaeth bancio ar-lein yn Gymraeg.

 

Mewn ymateb i un o’r cwynion, a wnaed gan Nia Lloyd o Wrecsam, dywedodd swyddog o HSBC: “I notice that we have recieved (sic) the message in Foriegn (sic) language. I request you to kindly send the message in English and we will be glad to assist you further.” Yn dilyn cwyn arall gan yr achwynydd, derbyniodd ymddiheuriad gan y banc.  

 

Yn ôl datganiad gan y mudiad, ’Mae’r Gymraeg yn un o ieithoedd hynaf Ewrop. Ar un adeg bu’n brif iaith y rhan fwyaf o Ynys Prydain, ac mae’n dal i gael ei siarad gan gannoedd o filoedd o bobl ledled gwledydd Prydain. Er bod crynodeb o’r gŵyn yn Saesneg ar waelod y neges, mae HSBC hefyd wedi bod yn e-bostio achwynwyr yn gofyn iddyn nhw ail-anfon yr ohebiaeth yn Saesneg.’

 

Diffyg cyfleusterau bancio yn y Gymraeg

 

Mewn ymateb gan Barclays i achwynydd arall am y diffyg cyfleusterau bancio dros y we yn Gymraeg, ymatebodd swyddog: “I know how difficult it is having it is using English as our official language in our Online banking. You may send us a suggestion and we'll submit it to our Development Team for them to study and implement an online banking in Welsh language. I'm sure they will consider it. I also advise some foreign customers to use Google translator if they're having a hard time with some English words because I also use it and it's very dependable. I know some high end phones also have translator using only cameras and they're frequently used by tourists.”