Bachgen ifanc o Rydaman yn senedd ieuenctid gwledydd Prydain

05/12/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae bachgen ifanc o Rydaman wedi cynrychioli'r Sir Gâr mewn dadl yn Nhŷ'r Cyffredin yn Llundain.

Cymerodd Thomas Vaughan-Jones, 14 oed, ran yn nadl Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn gynharach y mis hwn a rhoddodd araith ynghylch mynd i'r afael â digartrefedd.

 

Roedd y disgybl o Ysgol Dyffryn Aman, a gafodd ei ethol gan gynghorwyr ieuenctid eraill i gynrychioli Sir Gaerfyrddin, yng nghwmni 300 o aelodau Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig rhwng 11 a 18 oed.

 

Roedd y pynciau a drafodwyd yn cynnwys rhoi terfyn ar droseddau'n ymwneud â chyllyll, gwasanaethau iechyd meddwl, cyflog cyfartal, cyflogaeth gyfartal, a gostwng yr oedran pleidleisio i 16 ar gyfer yr holl etholiadau a refferenda.

 

Ymgynghoriad ieuenctid

 

Cafodd y materion a drafodwyd eu dewis o'r bleidlais 'Make Your Mark' a gynhaliwyd yn yr haf, sef yr ymgynghoriad ieuenctid mwyaf yng ngwledydd Prydain lle roedd bron miliwn o bobl ifanc wedi cymryd rhan.

 

Dywedodd Thomas: "Mae cynrychioli barn pobl ifanc Sir Gaerfyrddin yn y Senedd, yn rhan o raglen Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig, yn deimlad anhygoel. Mae hwn yn gyfle unwaith mewn oes ac o ganlyniad rwyf wedi cwrdd â phobl wych. Cefais brofiadau cofiadwy ac rwy'n edrych ymlaen at weithio ar brif fater Sir Gaerfyrddin, sef iechyd meddwl, dros y flwyddyn nesaf."