Awydd herio cigydd cryfaf Cymru yn y Sioe Frenhinol?

17/07/2017

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae cigydd o Abertawe wedi’i enwi fel dyn cryfaf Cymru o ganlyniad i’r hyfforddiant corfforol sy’n rhan o’i ddyletswyddau dyddiol, a chynnwys cig coch yn ei ddeiet.

Mae Hybu Cig Cymru yn edrych ymlaen at groesawu’r cigydd David Todd o Hugh Phillips Butchers yn Abertawe i’w stondin yn Sioe Frenhinol Cymru ddydd Mercher yma, ble bydd yn arddangos ei gryfder cyn iddo gystadlu am y teitl Prydeinig yn y categori dan-80kg. 

 

Gwahoddir ymwelwyr cystadleuol â’r Sioe i herio’r cigydd mewn brwydr codi pwysau ar stondin HCC, tra bydd ei gyflogwr Catherine Butler hefyd yn arddangos ei sgiliau torri cig fel un o’r nifer fechan o gigyddion benywaidd yng Nghymru.

 

Bydd bwtsiera yn atyniad allweddol ar stondin HCC drwy gydol y Sioe, gyda ffocws ar doriadau amlbwrpas i siwtio bywydau prysur cwsmeriaid a phwysigrwydd bwyta cig heb lawer o fraster fel rhan o ddiet iach a chytbwys.

 

Ar y diwrnod agoriadol, bydd Cigydd y Flwyddyn Clwb Cigyddion HCC 2016, Mark McArdle o McArdle Family Butchers yn Y Waun yn canolbwyntio ar ychwanegu gwerthu at doriadau traddodiadol ac yn dangos rhai o’r cynhyrchion mwyaf poblogaidd yn y siop. Ers cael ei goroni’n Gigydd y Flwyddyn HCC yn Sioe Frenhinol 2016, mae Mark wedi cael sawl cyfle i gydweithio gyda HCC mewn digwyddiadau, wedi ymddangos mewn fideos hyrwyddo ac mae’r busnes wedi cael cryn gyhoeddusrwydd.

 

Bydd y cigyddion meistr Julien Pursglove a Richard Jones yn cyflwyno dosbarth meistr ar fwtsiera fel rhan o weithgareddau dydd Llun, pan fyddan nhw’n torri carcas oen cyfan.

 

Ysgoloriaeth

 

Y cigydd ifanc ac Ysgolor HCC Peter Rushforth fydd gwestai HCC ar ddiwrnod olaf y Sioe. Bydd yn cyfeirio at ganfyddiadau ei Ysgoloriaeth HCC a roddodd y cyfle iddo ddilyn ei freuddwyd o ymchwilio dulliau bwtsiera cig eidion yn UDA. Bydd yr arddangosfa hon yn digwydd cyn cyhoeddi enillwyr Ysgoloriaeth HCC 2017.

 

Meddai Elwen Roberts, Swyddog Defnyddwyr HCC: “Mae gan gigyddion wybodaeth ddiddiwedd am baratoi toriadau cig i’w cwsmeriaid. Mae torri carcas yn grefft ac mae angen llawer o sgil, amser ac ymroddiad i’w feistroli. Edrychwn ymlaen at gyflwyno rhai o gigyddion mwyaf talentog ein gwlad yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru