Awst yn Anogia yn ennill Llyfr y Flwyddyn

05/06/2015

Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Awst yn Anogia gan yr awdur toreithiol Gareth F. Williams yw enillydd prif wobr Cymraeg Llyfr y Flwyddyn 2015 mewn noson wobrwyo yn y Galeri, Caernarfon. 

 

Wedi misoedd o ail-ddarllen, pwyso a mesur, daeth y beirniaid Annes Glynn, Hywel Griffiths a Gareth Potter i’r casgliad mai enillydd y categori Ffuglen sy’n haeddiannol o’r teitl Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015.

 

Mae Awst yn Anogia, a gyhoeddwyd gan Wasg Gwynedd, yn nofel ysgytwol sydd wedi’i seilio ar erchyllterau’r Ail Ryfel Byd ar ynys Creta, a’r digwyddiadau eithafol a newidiodd bentref Anogia am byth. Dyma’r ail wobr i Gareth ei hennill mewn cwta wythnos gan iddo dderbyn Gwobr Tir na n-Og am y chweched tro brynhawn dydd Iau 28 Mai am ei nofel i bobl ifainc, Y Gêm (Gwasg Carreg Gwalch).

 

Eithriadol

 

Dywedodd Hywel Griffiths ar ran y panel beirniadu, “Cafwyd barddoniaeth gyfoes a dyfeisgar, llyfrau ffeithiol awdurdodol, uchelgeisiol ac arhosol a gwaith ffuglennol ysgubol a oedd yn cyffwrdd â'r galon. Mae'r enillydd, Awst yn Anogia, yn eithriadol yn y modd y mae’n creu cymeriadau a lleoedd y mae’r darllenydd yn poeni amdanynt. Dyma epig hanesyddol lle mae effaith rhyfel yn dod yn fyw drwy fywydau pobl gyffredin.”

 

Cyfrol Hardd

 

Y gyfrol fuddugol yn y categori Barddoniaeth yw Un Stribedyn Bach (Gwasg Carreg Gwalch) gan Rhys Iorwerth. Dyma gyfrol gyntaf y Prifardd ifanc lle mae’n ceisio gwneud pen a chynffon o’i ddeng mlynedd ar hugain gyntaf ar y ddaear. Mae’r gyfrol hardd wedi’i dylunio gan yr artist Rhys Aneurin.

 

Enillydd y categori Ffeithiol Greadigol yw Llŷr Gwyn Lewis gyda Rhyw Flodau Rhyfel gan Wasg Y Lolfa. Dyma lyfr am hanes, rhyfel a theithio sy’n blethiad hyfryd o ffaith a ffuglen â’i ganolbwynt ar y cof a sut yr ydym ni’n coffáu. 

 

Enillydd Gwobr Barn y Bobl 2015 yw Saith Oes Efa (Y Lolfa) gan Lleucu Roberts. Enillodd y gyfrol hon o straeon byrion Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014. 

 

Cryn gamp

 

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Llongyfarchiadau gwresog i bob un o’r enillwyr am eu llwyddiant eleni. Hoffwn longyfarch yr holl awduron eraill hefyd; mae cyrraedd Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn yn gryn gamp. Braf hefyd yw gweld bod golygon awduron o Gymru wedi eu hoelio ar y gorwel. Maent yn arwain darllenwyr i diroedd pellennig gan gyflwyno diwylliannau a hanes newydd i ni tra’n parhau i fod yn driw i’n hunaniaeth ein hunain.”

 

Dyma syniad o’r ymateb ar Trydar wrth i’r gwobrwyon gael eu cyhoeddi: