Awdur blaenllaw yn cyhoeddi casgliad o straeon byr

05/07/2016

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Casgliad o 21 stori fer ddychmygus a dyfeisgar yw Rebel Rebel gan yr awdur Jon Gower, wedi eu lleoli ym mhedwar ban byd, gan gyflwyno’r darllenwyr i gymeriadau ffuglennol a gwir mewn sefyllfaoedd credadwy a ffantasïol.

‘Mae llenyddiaeth yr Unol Daleithiau, yn enwedig nofelau, wedi bod yn ddylanwad mawr arna i ers yn grwtyn, yn enwedig f’arwr mawr John Updike a’r cewri eraill megis Saul Bellow a Cormac McCarthy.’ meddai Jon Gower.

 

‘Yn ddiweddarch ddes i nabod ac i garu gwaith awduron anhygoel o dda fel Annie Proulx a Lorrie Moore ac mae’r garwriaeth yn parhau hyd y dydd heddiw, heb sôn am eu hastudio i weld sut mae gwneud i frawddeg weithio’n galed. Mae'r un peth yn wir am gerddoriaeth Americanaidd – o Brian Wilson i Kendrick Lamar.’ ychwanegodd.

 

Daeth ei ysbrydoliaeth o gyfuno diwylliant Eingl-Americanaidd gyda’r stori fer Gymreig gan lu o awduron Americanaidd megis yr enwog Ernest Hemingway.

 

"Mae ambell stori fer yn ddyledus i Ernest Hemingway ac un o'r gweithiau yn y gyfrol yn efelychu ei gamp enwog o sgrifennu stori fer mewn llond llaw o eiriau,’ meddai Jon. ‘Cefais f'ysbrydoli gan awduron eraill hefyd, yn enwedig rhai o'r bobl sy'n sgrifennu straeon byrion yn America ar y foment – Wells Tower a Christopher Coake."

 

Ond nid gan awduron yn unig y cafodd Jon ei ysbrydoli ac mae’n ddyledus i un artist yn benodol am ei ddylanwad arno.

 

"Doeddwn i ddim yn sylweddoli beth oedd dylanwad David Bowie arna i nes iddo farw, a'r gwacter a'r golled yn profi cymaint oedd y dyn yn bresennol yn fy mywyd cyn hynny," eglurodd Jon.

 

Pethau mwyaf syfrdanol

 

"Un o'r pethau mwyaf syfrdanol amdano oedd ei waith mwyaf diweddar, blodeuo artistig hyd yn oed wrth iddo lithro i salwch a bu'n rhaid i mi ychwanegu stori newydd i geisio adlewyrchu mawredd ei albym olaf – campwaith a luniodd er gwaetha'r cancr, gan greu gwaith gwreiddiol, pwerus reit hyd at y diwedd olaf un."

 

"Fe aiff â ni ar draws y byd, i rannu cyfrinachau serch David Bowie a Mick Jagger, pysgota am long danfor o Ogledd Corea, a gweld arweinydd yr unig fudiad eithafol ar ôl yng Nghymru yn peintio ewinedd ei draed yn goch neu, a bod yn fanwl gywir, ‘Coral Explosion’," meddai Catrin Beard.

 

"Medda ar ddawn Ellis Wynne i brocio a dychanu, a defnyddia’i wybodaeth helaeth o ffilmiau, llyfrau, caneuon poblogaidd a daearyddiaeth America," ychwanegodd Manon Rhys.

 

Mae Jon Gower, yn ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg, ac wedi llenwi hanner silff lyfrau bellach gyda’i waith ei hun, sy’n cynnwys Y Storïwr (Llyfr y Flwyddyn 2012), Norte a The Story of Wales. Rebel Rebel yw ei bedwaredd gyfrol o straeon byrion.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru