Awdur ac arlunydd ifanc yn cydweithio i ailwampio Cyfansoddiadau Eisteddfod yr Urdd

22/10/2021

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ddiwedd wythnos o ddathlu gweithiau buddugol yn Eisteddfod yr Urdd 2020, mae’r Urdd wedi cyhoeddi fod copïau o ‘Deffro’ – cyfrol y cyfansoddiadau ar ei newydd wedd –ar gael mewn siopau llyfrau lleol ac ar ffurf e-lyfr.

Yn ôl trefnwyr Eisteddfod yr Urdd, roedd hwn yn gyfle da i ailedrych ar fformat y cyfansoddiadau ac ailwampio’r gyfrol yn gyfan gwbl. Felly am y tro cyntaf erioed, mae’r gyfrol wedi’i threfnu yn ôl themâu yn hytrach na fesul cystadleuaeth, a delweddau trawiadol yn cyd-fynd gyda’r cynnwys.

 

Yn addas iawn, dau o gyn-enillwyr Eisteddfod yr Urdd sydd wedi cydweithio er mwyn ailwampio’r cyfansoddiadau, sef yr arlunydd Efa Lois o Aberystwyth (Prif Artist Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018) a’r golygydd creadigol Brennig Davies o Wenfro ym Mro Morgannwg (Prif Lenor Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019).

 

“Ar ôl misoedd o waith cynllunio, braf yw cael cyhoeddi’r gyfrol gyfoes hon gyda chefnogaeth y Cyngor Llyfrau,” meddai Siân Eirian, Cyfarwyddwr Adran Eisteddfod yr Urdd a’r Celfyddydau. “Mae darluniau hyfryd Efa a’r ffordd mae Brennig wedi ymdrin â’r cynnwys, wir yn dod a gwaith yr enillwyr yn fyw i’r darllenwr. Mae meithrin talent pobl ifanc wrth galon gwaith Eisteddfod yr Urdd, a dyma gyfrol sy’n arddangos talent y genhedlaeth nesaf o lenorion. Mynnwch gopi a mwynhewch!”

 

Pynciau o bwys byd-eang 

 

Yn ôl Efa Lois, mae’r gyfrol yn trafod “pynciau o bwys byd-eang”, ac mae Brennig o’r farn fod Deffro yn cynnwys gwaith gan rai o lenorion “mwya’ talentog Cymru”:

“Braint fawr oedd cael fy ngwahodd i olygu’r gyfrol yma, a phleser pur oedd y gwaith golygyddol,” meddai Brennig, a gwblhaodd ei radd BA mewn Saesneg yng Ngholeg Mansfield, Rhydychen, yn ddiweddar. “Ges i’r cyfle i ddarllen a mwynhau straeon, cerddi, dramâu ac areithiau gan rai o lenorion ifanc mwya’ talentog Cymru – pobl dwi’n falch iawn o gael eu galw’n gyfoedion.
“Er bod y darnau yma’n gapsiwl o gyfnod cyn-COVID, maen nhw’n delio â themâu oesol – cariad, colled, cenedl, ieuenctid, byd natur, a mwy – sydd, erbyn hyn, yn teimlo’n fwy perthnasol fyth. Braf, mewn ffordd, oedd cael gweld bod rhai pethau’n newid, ond bod pethau eraill yn siŵr o barhau, gan gynnwys creadigrwydd y Cymry ifanc mae’r Urdd (ac yn enwedig yr Eisteddfod) yn helpu i’w gynnal a’i ddathlu.”

 

Mae rhestr gynhwysfawr o enillwyr y gweithiau cyfansoddi a ddaeth i law yng ngwanwyn 2020, ynghyd â beirniadaethau, bellach ar gael ar wefan Eisteddfod yr Urdd.