Awdur a darlledwr blaenllaw ar fwyd yn siarad yng nghynhadledd Hybu Cig Cymru

28/10/2021

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd maethegydd sydd â dylanwad rhyngwladol a nifer o bobl flaenllaw o’r diwydiant yn cymryd rhan yng nghynhadledd Hybu Cig Cymru Ddydd Mercher a Dydd Iau 10 ac 11 Tachwedd 2021.

Bydd y digwyddiad gyda’r teitl ‘Y Ffordd Gymreig: anelu am sector cig coch gynaliadwy a llewyrchus’ yn cynnwys cyfraniad gan Diana Rodgers, RD, maethegydd o gyffiniau  Boston, Massachusetts, sy’n hyrwyddo “bwyd go iawn” a chynaliadwyedd. Hi yw cyflwynydd podlediad The Sustainable Dish, mae’n awdur tri llyfr, yn rhedeg clinig maetheg, ac wedi bod yn ymgynghorydd i nifer fawr o sefydliadau ym meysydd maeth ac amaethyddiaeth.
 
Hefyd, Diana yw cyd-awdur Sacred Cow: The Case for (Better) Meat a bu’n cyfarwyddo/cynhyrchu’r ffilm Sacred Cow i gyd-fynd â’r llyfr. Mae ei menter newydd, sef y ‘Global Food Justice Alliance’, yn argymell system fwyd gynaliadwy a theg ledled y byd.
 
“Rydym wrth ein bodd yn croesawu Diana yn rhithiol i Gymru er mwyn clywed ei sylwadau cefnogol i’r Ffordd Gymreig o ffermio da byw drwy ddulliau cynaliadwy,” meddai  Prif Weithredwr HCC, Gwyn Howells.  Rydym yn ceisio rhoi gwybod i’r byd am gynaliadwyedd cig coch – ac arwain yn hyn o beth – a bydd cyfraniad gan siaradwr o fri rhyngwladol yn siŵr o roi hwb i’n gorchwyl hollbwysig.”

 

Trafod cytundebau masnachol


 
Ochr yn ochr â chyfraniad Diana Rodgers, bydd yr arbenigwr ar fasnach a rheoleiddio, Paul McGrade, yn siarad am gytundebau masnachol ôl-Brexit a bydd Rheolwraig Mewnwelediad Categori, Sophie Colquhoun, yn rhoi gwybod am yr ymchwil a wnaed i ymateb defnyddwyr i frand Cig Oen Cymru.
 
Yn ogystal, bydd arbenigwyr HCC yn rhoi’r diweddaraf am sawl menter ac ymgyrch arloesol mewn dwy sesiwn gyda’r hwyr. Bydd y gyntaf, ar nos Fercher 10 Tachwedd ar-lein yn unig, ond bydd yr ail, ar nos Iau 11 Tachwedd, yn ddigwyddiad hybrid, pan fydd modd bod yn bresennol ar Faes Sioe Frenhinol Cymru.
 
Ychwanegodd Gwyn Howells: “Rydym yn edrych ymlaen at drafodaeth fywiog am fanteision cynhyrchu cig coch yng Nghymru a sut gall y ‘Ffordd Gymreig’ hawlio’n hyderus ei bod yn un o’r systemau mwyaf cynaliadwy yn y byd.”
 
Rhaid cofrestru ar gyfer y Gynhadledd drwy wefan HCC: www.hybucig.cymru