Athletwyr ifanc yn cystadlu yng Ngemau Cymru

10/07/2015

Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Bydd digwyddiad aml-chwaraeon i athletwyr ifanc gorau Cymru yn cael ei gynnal yn ardal Caerdydd y penwythnos hwn.

 

Gemau Cymru yw'r unig ddigwyddiad yng Nghymru sy’n cynnig platfform i’r athletwyr ifanc gorau gystadlu mewn naw maes gwahanol, o fewn un digwyddiad.

 

Mae disgwyl y bydd tua 1,000 o bobl ifanc yn cystadlu yn y naw maes cystadlu dydd Sadwrn a dydd Sul - sef athletau, gymnasteg, pêl-rwyd, rygbi 7 bob ochr, tennis bwrdd, rhwyfo dan do a triathlon, gyda dwy gamp newydd ar gyfer 2015, sef jiwdo a badminton.   

 

Bydd Campws Talybont, Prifysgol Caerdydd yn cael ei drawsnewid yn bentref athletwyr, gyda’r seremoni agoriadol yn cael ei gynnal dydd Gwener, 3 Gorffennaf yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru.    Y dyfarnwyr rhyngwladol Nigel Owens fydd yn cyflwyno’r seremoni, gyda’r Gweinidog dros Gyllid a Busnes, Jane Hutt, yn agor Gemau Cymru  yn swyddogol.

 

Athletwyr ifanc gorau Cymru

 

Yn ôl Gary Lewis, Cyfarwyddwr Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru, “Mae’r digwyddiad hwn yn arbennig iawn gan fod yr athletwyr ifanc gorau yng Nghymru i’w gweld yn perfformio dros y penwythnos.   Rydym wastad yn cael ‘talent spotters’ yn dod yn ystod y penwythnos, yn edrych am sêr y dyfodol, a chafodd un bachgen ei wahodd i chwarae rygbi saith-bob-ochr dros Gymru o ganlyniad uniongyrchol i’w berfformiad yn Gemau Cymru. 

 

“Mae hefyd yn gyfle gwych i ni gydweithio gyda Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru ar ddigwyddiad sydd y cyntaf o’i fath yng Nghymru a hoffwn ddiolch yn fawr i HSBC a Integro Doodson am eu nawdd.”

 

Ychwanegodd  Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru, “Mae Chwaraeon Cymru’n falch o fod yn rhan o Gemau Cymru ac yn teimlo'n angerddol am ethos gemau aml-chwaraeon dwyieithog ar gyfer pobl ifanc, sy'n rhan o'n cynlluniau perfformiad chwaraeon.Rydym yn gwybod bod rhoi cystadlaethau priodol i’n hathletwyr talentog ar y calendr chwaraeon yn gallu gwella eu siawns o gystadlu mewn cystadlaethau o'r safon uchaf, fel Gemau'r Gymanwlad, yn y dyfodol.

 

Profiad ychwanegol

 

Yn ogystal â bod yn ddigwyddiad aml-chwaraeon uchel ei broffil, mae yma hefyd amgylchedd pentref athletwyr, sy'n cynnig profiad ychwanegol i'r athletwyr ifanc yma.”

 

Dywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, “Rhoi cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn chwaraeon a galluogi pawb yng Nghymru i gymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff yw un o nodau Llywodraeth Cymru. Rwy’n falch o gefnogi digwyddiadau fel Gemau Cymru, sy’n cynnig profiad gwerthfawr i athletwyr ifanc ledled Cymru a allai fynd ymlaen i fod yn sêr chwaraeon y dyfodol.”

 

Caiff Gemau Cymru ei drefnu gan Urdd Gobaith Cymru mewn partneriaeth gyda  Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru, a’i noddi gan HSBC ac Integro Doodson.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net