Atgofion plentyndod yn Rhyl yn ysbrydoli nofel newydd

03/09/2019

Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae atgofion o blentyndod yr awdur Gareth W. Williams o’r Rhyl yn y 1960au wedi ysbrydoli ar ei nofel newydd gan Wasg Gomer, am is-fyd brawychus mewn tref hafaidd lân.

Haf ’69, fel pob blwyddyn mae ymwelwyr yn disgyn ar y Rhyl er mwyn cael blas ar yr awel môr ffres a mwynhau difyrion y promenâd, gan gynnwys arcêd cyn-reslwr Mexico Joe. 

 

Ym mhlith y twristiaid hyn mae grŵp o ffrindiau agos yn dod yn ôl at ei gilydd fel gwenoliaid, yn breuddwydio am gariad rhydd a mwynhau. Wrth ddod wyneb yn wyneb ag is-fyd bygythiol y dref, maen nhw’n sylweddoli bod eu realiti yn llawer llai addfwyn na byd y capel maen nhw i gyd wedi eu magu ynddo.

 

Mae’r gyfrol hon yn mynd â’r darllenydd allan o’r Bröydd Cymraeg traddodiadol, ac yn ein hatgoffa bod yr iaith yn cael ei defnyddio ym mhob cornel o’r wlad.

 

“Dwi’n falch o allu cynrychioli bro fy mebyd yn fy nofel newydd,” meddai’r awdur, Gareth W. Williams. “Gan fod y Gymraeg yn ffynnu mewn llefydd eraill, mae’n hawdd anghofio bod hi yn ardaloedd fel y Rhyl o gwbl.”

 

Dylanwadu cymaint

 

“Mae angen rhoi sylw i’r gornel llai traddodiadol Gymreig yma a ddylanwadodd gymaint ar bwy ydw i.”

 

Ond mae Promenâd y Gwenoliaid yn adlewyrchu mwy nag ardal anedig yr awdur yn unig. Mae yna hefyd ochr hunangofiannol i’r llyfr.

 

“Wrth ysgrifennu am gyfnod a thref dwi’n gyfarwydd iawn â nhw, roedd hi'n naturiol fy mod i’n mynd i gynnwys profiad personol ymysg yr elfennau ffantasi. Gewch chi farnu pa rai sy'n wir," ychwanegodd yr awdur.

 

“Dyma stori gyffrous rwy'n gobeithio y gall pawb ei mwynhau,” meddai Gareth. “Ond dwi ddim am ddweud lot mwy na hynny. Bydd rhaid darllen y llyfr i gael gwybod!”

 

Cyhoeddwyd y nofel mewn da bryd i Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 lle cafodd dderbyniad da.

 

Bydd noson i ddathlu cyhoeddi’r llyfr nos Fawrth y 17eg o Fedi yn nhafarn y Cob and Pen, y Rhyl. Croeso cynnes i bawb ymuno.