Astudiaeth yn dod a gobaith i bysgotwyr cregyn bylchog Bae Ceredigion

13/08/2015

Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Y mae astudiaeth fwyaf erioed ar effaith pysgota am ddod â gobaith i bysgotwyr cregyn bylchog Bae Ceredigion. 

 

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor mewn cydweithrediad gyda Chymdeithas Pysgotwyr Cymru, Llywodraeth Cymrua Chyfoeth Naturiol Cymru, wedi cyhoeddi eu darganfyddiadau o'r astudiaeth fwyaf erioed ar effaith pysgota. 

 

Cafodd Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Ceredigion ei chau i bysgota am gregyn bylchog yn 2009.  Mae ymchwil dan arweiniad Prifysgol Bangor wedi canolbwyntio ar ddeall faint o bysgota cregyn bylchog o fewn  yr ardal gadwraeth fyddai'n cael ei ystyried yn gynaliadwy ac na fyddai'n niweidio nodweddion cadwraeth yr ardal. 

 

Arbrawf 

 

Treuliodd y tîm 18 mis yn paratoi i gynnal arbrawf pysgota enfawr, gyda chychod masnachol yn pysgota i wahanol raddau mewn 12 o wahanol safleoedd.  Cymharwyd canlyniadau'r pysgota â phedair ardal na fu pysgota o gwbl ynddynt.  Ar ôl gweld yn awr y gellir pysgota i ryw lefel yn yr ardal heb achosi niwed i'r amgylchedd, cam nesaf y gwaith yw darparu mwy o wybodaeth i alluogi'r asiantaethau sy'n gyfrifol i benderfynu ar fesurau rheoli at y dyfodol ac, os yw'n briodol, pennu lefel y pysgota sydd i'w ganiatáu.

 

Meddai'r Athro Michel Kaiser, sy'n arwain y Grŵp Gwyddor Pysgodfeydd a Chadwraeth yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor, «Hon ydi'r astudiaeth gyntaf o'i bath sy'n rhoi gwybodaeth a fydd yn ein galluogi i roi cyngor ar faint o bysgota y gall gwely'r môr yn yr ACA ei oddef; mae'n sail i drefn weithredu wedi'i seilio ar ecosystem i reoli potensial pysgota yn yr ardal." 

 

Ffordd gynaliadwy o bysgota

 

Dywedodd Dr Gwladys Lambert, a fu'n arwain yr ymchwil: "Fe wnaethom ddysgu llawer iawn o'r astudiaeth hon ac rydym yn gwybod yn fanwl gywir erbyn hyn i ba raddau y gellir pysgota am gregyn bylchog ym Mae Ceredigion mewn ffordd gynaliadwy.  Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb gydweithrediad y diwydiant pysgota a phroseswyr a weithiodd yn arbennig o galed i'n helpu i gyflawni'r gwaith gwyddonol unigryw yma." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru