Ashley yn anelu i guro'r gorau

12/04/2018

Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd bocsio byw yn ôl ar S4C nos Sadwrn wrth i’r y bocsiwr o Lyn Ebwy, Ashley Brace wynebu Xenia Jorneac o Rwmania.

Gornest Brace yn erbyn yr ymladdwr llaw chwith, Jorneac, fydd y brif ornest ar noson Fire and Ice, sy'n cael ei darlledu'n fyw ar S4C o Ganolfan Iâ Cymru, Caerdydd. Rhys ap William, Gareth Roberts, Anthony Trow ac Enzo Maccarinelli fydd yng nghanol y cyffro ar gyfer y rhaglen Bocsio Byw.

 

Ar noson lle bydd llu o focswyr eraill o Gymru hefyd yn ymladd, fel Liam Williams, Nathan Thorley a Craig Kennedy, bydd Brace yn gobeithio ennill y gwregys Ewropeaidd ar yr ail gynnig.

 

Yn ei gornest ddiwethaf, lle'r oedd y teitl Pwysau Bantam Ewrop yn y fantol yn erbyn Melania Sorroche o Sbaen, fe ddaeth tipyn o ddryswch ar ddiwedd yr ornest. Wedi i'r beirniaid gyhoeddi bod Sorroche wedi ennill, daeth y canlyniad cywir i'r adwy ar ôl i gardiau'r beirniaid gael eu hail-gyfrif; gornest gyfartal. Ac er bod Brace yn dal yn ddiguro yn ei hwyth gornest broffesiynol hyd yma, mae'r bocsiwr 27 mlwydd oed yn awyddus i greu argraff wrth iddi gamu i lawr i bwysau Uwch Blu i ymladd Jorneac.

 

"Mae hon yn ornest hollol wahanol," meddai Brace. "'Nes i ymladd yn y pwysau yma yn fy ngornest broffesiynol gyntaf, ond dyw'r un ornest yn debyg i'w gilydd. Mae Jorneac yn focsiwr da. Mae hi'n gallu bocsio yn hytrach nag ymladd, felly dwi'n amau bydd hon yn ornest fwy cyffrous i'w gwylio na'r un ddiwethaf. Jorneac fydd y southpaw gyntaf i mi ymladd, felly bydd yn dipyn o her. Dwi'n edrych ymlaen oherwydd mae'n gyfle i mi ddangos fy sgiliau bocsio.

 

"I fod yn onest, roedd ambell anaf gyda fi wrth baratoi ar gyfer Sorroche ac roedd 'da fi boen yn fy nhroed yn ystod yr ornest. Ti ffaelu deall faint o wahaniaeth mae'n 'neud, ond wnaeth e effeithio lot arna i. Roedd diwedd yr ornest yn eitha' bizzare. Ro'n i'n meddwl fy mod i 'di ennill hi o ddwy rownd, falle tair. Wedyn clywais i mai hi oedd wedi ennill, ac wedyn roedd yn ornest gyfartal."

 

"Dwi 'di gwylio'r ornest eto ac rwy'n meddwl bod y beirniaid yn gwylio ffeit hollol wahanol i'r un ges i. Ond rwy' wedi cymryd lot allan o'r ornest yna, ac mae'n rhaid cofio fy mod i'n dal yn ddiguro. Bydda i'n ymladd Sorroche eto, eleni gobeithio, a bydda i'n ennill y bencampwriaeth Ewrop yn y pwysau yno hefyd."

 

Gwrthwynebydd Olympaidd

 

Gwrthwynebydd bosib arall i Brace yw Nicola Adams, enillydd y fedal aur yng Ngemau Olympaidd 2012 a 2016, sydd bellach yn 35 oed a hefyd yn ymladd yng nghategori pwysau Uwch Blu. Fe allai'r ddwy wedi dod benben â'i gilydd yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2014, cyn i Brace gael ei gwahardd rhag cymryd rhan bythefnos cyn y gystadleuaeth, dan amheuon ei bod wedi ymladd yn broffesiynol fel cic focsiwr.