Ariannu S4C trwy'r drwydded yn aros yr un fath

17/02/2016

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi croesawu'r cyhoeddiad heddiw y bydd yr arian sy'n cael ei roi i'r sianel drwy ffi'r drwydded yn parhau ar yr un gyfradd yn y dyfodol.

Fe fydd yr arian yn aros yr un fath ar gyfer 2017/18 ag y bydd ar gyfer 2016/17, sef £74.5miliwn.

 

Meddai Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones; "Rydym yn croesawu'r newydd yma ynglŷn â'n cyllideb ni sy'n deillio o ffi'r drwydded, sydd yn golygu y bydd y cyllid yn aros yn sefydlog ar gyfer 2017/18. Mae hyn yn gam cadarnhaol ac ymarferol ymlaen yn dilyn cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Gwladol ar 3 Chwefror i gadw'r arian sy’n dod yn uniongyrchol gan y Llywodraeth ar yr un lefel ar gyfer 2016/17 ac y mae ar gyfer 2015/16."

 

Yn ol Huw Jones, "Mae rhewi ein cyllideb nes bod adolygiad o anghenion y gwasanaeth wedi ei chynnal yn egwyddor rydym ni ac aelodau seneddol o bob plaid wedi bod yn galw amdani."

 

Ychwanegodd, "Edrychwn ymlaen at barhau â'r berthynas weithredol a strategol gadarnhaol gyda'r BBC dros y blynyddoedd sydd i ddod."

 

Fformiwla ariannol tymor hir

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu'r newyddion na fydd toriad pellach i'r arian sy'n mynd i S4C o'r ffi drwydded ond yn galw am fformiwla ariannol hir dymor ynghyd â datganoli darlledu i Gymru.

 

Dywedodd Cadeirydd Grŵp Digidol, Curon Wyn Davies: “Mae'n newyddion da, ond mae angen mwy na un flwyddyn o sicrwydd ar unig sianel deledu Gymraeg y byd. Mae Llywodraeth Prydain wedi addo diogelu arian y sianel, felly roedd disgwyl i'r BBC weithredu yn unol â'r addewid hwnnw. Fodd bynnag, mae gwir angen sicrwydd ariannol hirdymor ar S4C – mae angen fformwla ariannu mewn statud sy'n cynyddu, fan lleiaf, gyda chwyddiant."

 

Ychwanegodd, "Mae'n glir hefyd bod angen datganoli darlledu i Gymru er mwyn sicrhau bod modd i gynnwys Cymraeg ehangu i ragor o lwyfannau. Mae S4C wedi bod yn allweddol i barhad y Gymraeg dros y degawdau diwethaf, ac mae'n rhaid sicrhau bod ganddi'r adnoddau, y sicrwydd a'r annibyniaeth sydd eu hangen er mwyn datblygu.” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru