Arian S4C wedi ei ddiogelu tan 2016

10/12/2013

Categori: Celfyddydau, Iaith

Mae S4C yn dweud fod eu cyllideb wedi cael ei dorri 36% mewn termau real ers 2010

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi fod S4C wedi cael ei harbed rhag unrhyw doriadau pellach i'w chyllideb.

 

Golygai hyn na fydd y sianel yn cael ei heffeithio gan gyhoeddiad y Canghellor George Osborne yr wythnos ddiwethaf bod yr Adran Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn wynebu toriad pellach o 1.1% ar gyfer 2015-16.

 

Mae'r adran yn dweud eu bod nhw'n falch o allu amddiffyn yr iaith mewn cyfnod o galedi economaidd.

 

Er fod S4C wedi croesawu'r cyhoeddiad maen nhw hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod cyllideb y sianel wedi cael ei thorri mewn termau real ers 2010.

 

'Sicrwydd ariannol'

 

Yn ei chyhoeddiad mae'r Gweinidog Diwylliant Maria Miller yn dweud fod cyfraniad y llywodraeth i'r sianel wedi ei warantu tan o leiaf 2016.

 

"Mae'r iaith Gymraeg yn rhan annatod o ddiwylliant anhygoel o amrywiol y DU ac mae'n bwysig ein bod ni'n amddiffyn yr amrywiaeth yna," meddai.

 

"Mae S4C yn chwarae rhan hanfodol yn niwylliant ac economi Cymru ac rwy'n falch o allu parhau i gefnogi darlledu iaith lleiafrifoedd yng Nghymru yn ystod amseroedd economaidd anodd.

 

"Rydym yn darparu sicrwydd ariannol mae'r sianel ei angen er mwyn parhau i ddod a rhaglenni Cymraeg safon uchel i'r sgrin fach."

 

Ail adrodd polisi?

 

Mae prif weithredwr S4C, Ian Jones wedi croesawu'r cyhoeddiad: "Mae S4C yn falch iawn o ddeall y bydd ymrwymiad ariannol llywodraeth y DU i S4C yn parhau.

 

"Mae'r cyhoeddiad yma'n adlewyrchu cryfder y dadleuon sydd wedi'u cyflwyno o ran pwysigrwydd cynnal darlledu Cymraeg i ddiwylliant ac economi Cymru, a'r ddyletswydd statudol sydd ar lywodraeth y DU i'w ariannu'n ddigonol.

 

"Roedd yn bleser inni allu croesawu'r ysgrifennydd gwladol i'n pencadlys fis diwethaf i weld rywfaint o'n gwaith ac rydym yn falch iawn ei bod yn gwerthfawrogi pwysigrwydd y gwasanaeth."

 

Roedd rhai yn credu y byddai ei chyllideb yn cael ei thorri fel rhan o adolygiad gwariant y llywodraeth nôl ym mis Mehefin, gyda chadeirydd yr awdurdod Huw Jones yn dweud fod "pryder anferth" am y posibiliad.

 

Ond ni ddigwyddodd hynny, ac fe ddywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru David Jones ar y pryd ei fod yn "falch iawn bod y canghellor wedi cydnabod pa mor bwysig yw S4C i bobl Cymru, a'i fod wedi gallu sicrhau'r cyllid ar gyfer 2015-16".

 

Maria Miller

 

Mae'r iaith Gymraeg yn rhan annatod o ddiwylliant anhygoel o amrywiol y DU ac mae'n bwysig ein bod ni'n amddiffyn yr amrywiaeth yna”

Maria Miller Gweinidog Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon

Ffynhonnell: NEWYDDION BBC CYMRU

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net