Arddangosfa yn rhoi cip ar fyd rhyfeddol y mwydod

Dewch i ddarganfod byd rhyfeddol mwydod yr haf hwn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, gyda’n harddangosfa newydd i’r teulu – Mwydod! sy’n agor ar ddydd Sadwrn 18 Mehefin tan 30 Medi 2017.

O ffosil i ffantasi, prydferthwch anhygoel ac ambell un digon dychrynllyd – bydd cyfle i ymwelwyr ddarganfod yr amrywiaeth enfawr o fwydod yng nghasgliadau’r Amgueddfa, a hynny am ddim. Ar ddydd Sadwrn 18 Mehefin, bydd diwrnod yn llawn gweithgareddau hwyliog, straeon, crefftau, a chyfle i gyfarfod rhai o wyddonwyr yr Amgueddfa ac ambell sbesimen diddorol o’r tu ôl i’r llenni.

 

Mae’r arddangosfa yn gwahodd ymwelwyr i gerdded mewn i’r Mwydy a gweld y byd drwy lygaid mwydyn. Cewch lithro i lawr i gynefin y mwydyn a gweld pa anifeiliaid sy’n byw yn y ddaear, ac astudio mwydod go iawn yn ein tŷ mwydod.

 

Bydd cyfle i weld rhai o fwydod mwyaf rhyfedd y byd, fel y rheibiwr esgyrn morfil sy’n byw ar gyrff morfilod marw ar waelod y môr, a chipiwr gwely’r môr sy’n 3.4 medr o hyd ac yn gallu torri pysgodyn yn ei hanner! Yn ein tanciau gallwch chwilio am y siani garpiog sy’n byw yng nghragen y cranc meddal.

 

Dewch i ddysgu beth mae gwyddonwyr yn ei wneud er mwyn deall mwy am yr anifeiliaid arbennig hyn. Gyda’n microsgop, gallwch edrych yn agos ar fwydod o’r casgliadau neu wneud llun o sbesimen.

 

Bydd ardal O Ffosil i Ffantasi yn edrych ar fwydod mewn llyfrau, ffilmiau ac ati. Mae hyn yn cynnwys model o’r ffosil gafodd ei enwi ar ôl Lemmy o’r band roc Motörhead a mwydyn wedi’i enwi ar ôl y seren reggae Bob Marley! Gallwch hyd yn oed ddarganfod pa fath o fwydyn fyddech chi yn ein gêm ryngweithiol!

 

O siani garpiog fechan i lyngyr hir sydd dros 30m o hyd, mae mwydod o bob maint yn yr arddangosfa hon. Gallwch ddilyn ein ‘llyngyren hir’ ni o’r orielau eraill i oriel Mwydod!

 

I gyd-fynd â’r arddangosfa, bydd gwyddonwyr yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cydlynu a chynnal y 12fed Gynhadledd Polychaeta Ryngwladol yng Nghaerdydd yr haf hwn. Ym mis Awst, bydd tua 200 o ymchwilwyr, gwyddonwyr, ymgynghorwyr amgylcheddol a myfyrwyr o bob cwr o’r byd yn dod i Gaerdydd ar gyfer cynhadledd gyffrous yn trafod amrywiaeth o bynciau yn ymwneud â’r grŵp pwysig hwn o infertebratau.

 

Arddangosfa weledol

 

Dywedodd Katie Mortimer-Jones, Uwch Guradur Anifeiliaid Di-asgwrn Cefn Morol yn yr adran Gwyddorau Naturiol: “Mae Mwydod! yn arddangosfa weledol gyffrous i’r teulu cyfan. Mae’r arddangosfa yn edrych ar bob math o greaduriaid o’n casgliadau pwysig ac amrywiol yma yn yr Amgueddfa, yn fwydod cyffredin, gelod, mwydod môr – o’ch gardd gefn i’r traeth agosaf a thu hwnt. Mae’n arddangosfa ryngweithiol iawn hefyd – gallwch gropian mewn i’r Mwydy neu ddefnyddio microsgopau i edrych yn agos ar y mwydod! Gydag anifeiliaid byw a sbesimenau cyffrous, bydd yr arddangosfa hon yn agoriad llygaid i fyd rhyfeddol mwydod!”

 

“Mae’r arddangosfa hon a digwyddiadau cysylltiedig yn bosibl diolch i gefnogaeth hael chwaraewyr y People’s Postcode Lottery a Western Power Distribution, ac rydym yn ddiolchgar tu hwnt iddynt am eu cefnogaeth.”

 

Ychwanegodd, “Mae digwyddiadau gwych ar y gweill i gyd-fynd â’r arddangosfa, gan gynnwys ein hymgais i dorri record byd am ddenu mwydod yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar 23 Gorffennaf. Ymunwch â ni wrth i ni geisio denu cymaint â phosibl o fwydod i’r wyneb!”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru