Arddangosfa yn dangos posteri rheilffyrdd Cymru

19/07/2016

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe yn lansio arddangosfa newydd dros yr haf yn rhoi sylw i rai o’r posteri rheilffyrdd mwyaf deniadol a phoblogaidd o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Enw’r arddangosfa yw Golygfa o Gymru: Posteri Rheilffyrdd Cymru, a chaiff y posteri lliwgar eu harddangos yn erbyn golygfeydd o blatfform gyda meinciau ac ati, i greu’r teimlad o aros am drên.

 

Mae’r arddangosfa yn edrych ar dwf y rheilffyrdd tua diwedd y 19eg ganrif a sut y daeth trenau yn fodd o deithio er hamdden yn ogystal â busnes. Mae’n pwysleisio bod hyd yn oed yr ardaloedd mwyaf anghysbell o fewn cyrraedd a bod gan bobl fwy a mwy o amser rhydd i fynd ar antur.

 

Yn ystod y cyfnod hwn bu cwmnïau rheilffyrdd yn comisiynu artistiaid i greu posteri gwych er mwyn cael eu dangos mewn gorsafoedd a swyddfeydd tocynnau, ac mae nifer ohonynt i’w gweld yma. Y bwriad oedd denu cymudwyr i godi pac a mynd ar wyliau.

 

Posteri trawiadol

 

Mae hon yn arddangosfa berffaith ar gyfer yr haf,” meddai’r Swyddog Arddangosfeydd, Jacqueline Roach. “Mae harddwch a bywiogrwydd y posteri yn hynod drawiadol.

 

O steil y 1920au i hwyl y 1960au, mae’r posteri hyn yn dangos yr amrediad o arddulliau gâi eu defnyddio i hudo teithwyr i Gymru. Mae’r posteri hyfryd yn rhan o gasgliadau Amgueddfa Cymru ac mae’n bleser cael eu harddangos ar gyfer ein hymwelwyr. Mae gen i ffefryn newydd bob tro bydda i’n edrych arnyn nhw!"

 

"Mae ein rhaglen arddangosfeydd a digwyddiadau yn bosibl diolch i gefnogaeth hael chwaraewyr y People’s Postcode Lottery ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt,” ychwanegodd.

 

Bydd arddangosfa Golygfa o Gymru i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau tan 9 Hydref.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru