Arddangosfa yn agor yn cofnodi gorsafoedd yr RNLI

05/04/2018

Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

I gydfynd gyda Blwyddyn y Môr, mae arddangosfa wedi agor yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n ddetholiad o brintiau o orsafoedd gwasanaeth achub arfordirol yr RNLI Cymreig a grëwyd gan Jack Lowe fel rhan o The Lifeboat Station Project; menter i gofnodi pob un o’r 238 gorsaf RNLI o gwmpas y Gwledydd Prydain ac Iwerddon.

Gan deithio yn ei ystafell dywyll symudol (hen ambiwlans GIG), defnyddia Jack broses Fictoraidd i greu ffotograffau ar wydr sy’n dal delweddau prydferth a syfrdanol, ac yn adlewyrchu’r traddodiad cynnar o dynnu lluniau criwiau'r bad achub.  

 

Bwriad Jack yw archwilio teimlad o falchder gwirfoddolwyr unigryw’r RNLI - unigolion o gefndiroedd amrywiol sy’n rhoi o’u hamser i ddiogelu dyfroedd Ynysoedd Prydain.  Bydd ymweld â phob Gorsaf Bad Achub RNLI yn y DU ac Iwerddon yn creu archif heb ei thebyg, a fydd yn diogelu agwedd hanfodol o ddiwylliant Ynysoedd Prydain ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 

Llawrlwytho Ap Smartify

 

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn annog i chi lawrlwytho’r Ap Smartify cyn ymweld.  Edrychwch am logo Smartify ar luniau dethol o fewn i’r arddangosfa a defnyddiwch yr ap i ddatgloi cynnwys ychwanegol - gan gynnwys straeon llafar gan rai o’r cymeriadau yn lluniau Jack.

 

Gellir cael wybodaeth ddiweddaraf am yr arddangosfa hon a digwyddiadau eraill i hybu arfordir epig Cymru yn ystod ‘Blwyddyn y Môr’: Twitter: @ArddangosfaLlGC #GwladGwlad