Arddangosfa Sain yn hanner cant oed yn agor Storiel Bangor

27/01/2020

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae arddangosfa newydd yn Storiel, Bangor sydd yn olrhain peth o hanes y cwmni recordiau Sain dros yr hanner can mlynedd ddiwethaf.

Gwneir hyn drwy arddangos detholiad o ffotograffau, llythyrau, posteri, cloriau recordiau a CD’s ynghyd a pheiriant recordio 8 trac o 1975, sef peiriant amldrac cyntaf Sain. Cewch weld nifer o’r artistiaid amrywiol sydd wedi recordio gyda Sain dros y blynyddoedd.

 

Ffurfiwyd Sain ym 1969 gan Dafydd Iwan a Huw Jones, gyda chymorth Brian Morgan Edwards. Y bwriad oedd gwella sŵn recordiau Cymraeg ac i drawsffurfio’r ffordd roedd recordiau Cymraeg newydd yn cael eu marchnata a’u gwerthu.

 

Dŵr

 

‘Dŵr’ gan Huw Jones oedd y record gyntaf i gael ei gyhoeddi ar y label newydd. Llogwyd stiwdio yn Llundain yn ystod mis Mehefin 1969 gyda Meic Stevens yn cynhyrchu. Cafwyd cymorth hefyd gan Heather Jones a nifer o ffrindiau Meic oedd yn chwarae mewn grwpiau yn Llundain ac fe recordiwyd ‘Dŵr’ a chreu sŵn cwbl newydd i’r byd adloniant Cymraeg. Roedd y chwyldro cerddoriaeth Cymraeg wedi dechrau!

 

Mae’r arddangosfa SAIN 50 ar agor yn Storiel, Bangor tan 18 Ebrill.