Arddangosfa o gelfyddyd gain yn codi ymwybyddiaeth am wastraff plastig

17/09/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn creu gwrthgyferbyniad rhwng harddwch Arfordir Penfro a realiti’r difrod mae plastig yn ei achosi i ddyfroedd a bywyd gwyllt ein glannau môr bregus.

Daw’r gwaith celf a'r sbesimenau naturiol o gasgliadau Amgueddfa Cymru, ac mae'r arddangosfa sy’n dwyn yr enw Arfordir yn edrych ar sut mae'r môr wedi ysbrydoli artistiaid ers canrifoedd a sut mae plastig wedi effeithio ar gelf a bywyd bob dydd.

 

Dywedodd Gwyneth Hawyard, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Gan fod Cymru yn dathlu Blwyddyn y Môr yn 2018 a Blwyddyn Darganfod yn 2019, mae'r arddangosfa hon yn cynnig digon o ysbrydoliaeth i grwydro Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, o baentiadau tirlun trawiadol i sbesimenau adar y môr a welwch yma fel y pâl, gwalch y penwaig a'r frân goesgoch.

 

“Ond mae llawer o’r hyn sy’n cael ei arddangos hefyd yn dangos gwahanol elfennau o’n morlin a sut mae agweddau wedi newid dros amser, o gyfnodau lle roedd diwydiant yn ffynnu yn y gorffennol, i ramantiaeth y 19eg ganrif ac i’r heriau sy’n ein hwynebu’n awr ac yn y dyfodol.

 

“Mae celfyddyd gain a sbesimenau o’r casgliadau hanes naturiol wedi cael eu dwyn ynghyd i ddangos sut mae'r broblem gyda phlastig wedi datblygu, o fyd heb blastig yn y 1600au hyd at heddiw.”

 

Bydd penglog a chragen crwban môr lledraidd a ddarganfuwyd ger Ynys Skomer yn un o uchafbwyntiau’r sbesimenau hanes naturiol fydd i’w gweld, a bydd modd gweld gwylan benddu yn sownd mewn cylch plastig hefyd.

 

Canolbwynt y morluniau sydd i’w gweld yn yr arddangosfa yw A Calm gan Jan van de Cappelle (1624-1679), arlunydd môr o'r Iseldiroedd sy’n cael ei ystyried yn un o rai nodedig yr 17eg ganrif. Datblygodd ddull newydd arloesol i beintio’r môr o ran persbectif a lleoli llongau, yn ogystal â'r awyr a’r adlewyrchiad.

 

Casgliad gwaith Graham Sutherland

 

Bydd yr oriel yn cynnwys paentiadau hefyd gan John Brett, Cedric Morris, John Piper, Syr Kyffin Williams a Brendan Stuart Burns, a oedd yn Artist Preswyl cyntaf Oriel y Parc.

 

Hefyd, bydd yr arddangosfa yn dangos casgliad o waith Graham Sutherland, gan gynnwys casgliad o eitemau y cafodd hyd iddynt ar draethau sydd wedi ysbrydoli ei waith.

 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ac yn eu rheoli, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro. Bydd arddangosfa Arfordir i’w gweld yn Oriel y Parc o 15 Medi ymlaen. Mae'r oriel ar agor bob dydd rhwng 10am a 4pm.