Arddangosfa ImagiNation wedi agor

25/10/2017

Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arddangosfa deithiol wedi agor yn Atriwm yr Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe sy’n dwyn y teitl ImagiNation.

Mae’r arddangosfa yn seiliedig ar gyfres o bosteri, ac roedd i’w gweld yn Senedd Ewrop ym Mrwsel cyn ei thaith ledled tir mawr Ewrop. Mae Prifysgol Abertawe yn falch o gynnal yr arddangosfa hon, sef yr unig leoliad yn y DU i’w chynnal.

 

Mae ImagiNation yn olrhain brwydrau pleidiau gwleidyddol, lleiafrifol a rhanbarthol dros ymreolaeth ac annibyniaeth ym mhob cwr o Ewrop dros y degawdau diwethaf. Mae’r posteri yn adrodd hanes y brwydrau gwleidyddol a democrataidd sydd wedi sbarduno’r mudiadau hyn, o ryddhau carcharorion gwleidyddol yn Corsica, i ymgyrchoedd ‘Yes We Can’ yn yr Alban a ‘Sí que es Pot’ yn Catalunya. Mae’r arddangosfa hefyd yn ynnwys nifer o bosteri Plaid Cymru, a rhai am annibyniaeth yn Ewrop.

 

Themau 

 

Rhennir y posteri yn 10 thema ganolog – o hunanbenderfyniad i gyfiawnder ieithyddol, o gyfiawnder cymdeithasol i undod rhyngwladol – mae’r posteri hyn wedi’u llunio gan arbenigwyr, ysgolheigion ac ymgyrchwyr dros yr hawl i hunanbenderfyniad. Drwy gyfrwng posteri gwleidyddol, cewch gipolwg ar hanes, gwerthoedd a phosibiliadau’r dyfodol i’r pleidiau a’r sefydliadau ymchwil hyn sy’n ymrwymedig i’r syniad o Ewrop lle mae ei phobloedd amrywiol hi oll yn rhydd.

 

Mae’r arddangosfa yn rhad ac am ddim, ac ar agor i’r cyhoedd yn adeilad Yr Ysgol Reolaeth ar Gampws y Bae rhwng 9am a 5pm bob dydd tan Hydref 30. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru