Arddangos gwaith celf disgyblion yn Oriel y Parc

22/08/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith celf a gynhyrchwyd gan ddisgyblion ysgolion cynradd Sir Benfro wedi cael eu harddangos yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, yn dilyn cyfres o weithdai fel rhan o brosiect Criw Celf.

Cymerodd tri ar ddeg o ddisgyblion o Ysgol Gymunedol Gelli Aur, Ysgol Redhill Prep ac Ysgol Gymunedol Roch ran yn y prosiect, lle archwiliwyd amrywiaeth o dechnegau a sgiliau celf yn Oriel y Parc yn ystod pum dosbarth meistr o dan arweiniad artistiaid a dylunwyr proffesiynol.

 

Dywedodd Jenn Jones, Rheolwr Oriel y Parc: "Cyflwynodd y gweithdai amrywiaeth o ddulliau a thechnegau i'r disgyblion, gan gynnwys printiau leino, defnyddio gwrthrychau gafodd eu darganfod a’u hailgylchu, gludwaith a chymysgu paent.

 

“Doedd y gwaith ddim yn edrych allan o le o gwbl yn Ystafell Dewi Sant, sydd fel arfer yn gartref i waith artistiaid proffesiynol, gyda rhai artistiaid lleol hyd yn oed eisiau prynu rhywfaint o waith y plant! "Byddem yn annog mwy o ysgolion i enwebu disgyblion ar gyfer y prosiect hwn os bydd cyfle yn codi yn y dyfodol gan fod adborth y plant a'r artistiaid dan sylw yn hynod bositif."

 

Cynhaliwyd gweithdai gan Celia Johnson, Evi Antonio, Mike Perry, Rodney Harries, Raul Speek a Heather Bennett, gyda'r plant yn cynhyrchu gweithiau celf i'w harddangos yn ystod pob un.

 

Yna cafodd y gweithiau eu trefnu gan yr artist lleol Elly Morgan a'u harddangos ddiwedd Gorffennaf. Cafodd y plant dystysgrif Criw Celf a nwyddau celf gan Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, y Cynghorydd David Lloyd mewn digwyddiad lansio arbennig.

 

Criw celf

 

Mae Criw Celf yn brosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer plant sydd wedi dangos talent a diddordeb arbennig mewn Celf a Dylunio.

 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n rheoli ac yn berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.