Arddangos detholiad o uchafbwyntiau'r Llyfrgell Genedlaethol

21/09/2017

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn ystod yr Hydref bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dangos detholiad amrywiol o’r eitemau a dderbyniwyd yn ddiweddar ar ran y Genedl.

Dewis archifwyr, curaduron a llyfrgellwyr ydynt; eitemau sydd yn adlewyrchu rhai o uchafbwyntiau ein casglu. 

 

Bydd gwaith artistiaid megis Moses Griffiths, Iwan Bala a Paul Peter Piech yn cael eu dangos ochr yn ochr ag eitemau hynod o’n casgliadau archifau a llawysgrifau, megis llythyr a smygliwyd allan o wersyll carcharorion rhyfel Frongoch a chyfrol o drawsgrifiadau o bregethau’r Parch. Griffith Jones Llanddowror o 1760.  Rhoddwyd neu prynwyd yr eitemau hyn er mwyn datblygu ac ehangu'r casgliad yn unol â Pholisi Datblygu Casgliadau’r Llyfrgell.

 

Meddai Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru: “Mae casglu yn rhan hanfodol o waith a strategaeth y Llyfrgell; rydym yn casglu gyda golwg ar anghenion defnyddwyr y presennol a’r dyfodol gan anelu at lunio casgliad o bwysigrwydd cenedlaethol.”

 

Ystod eang

 

Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol ystod eang iawn o ddeunydd diwylliannol a hanesyddol sy’n cynnwys gweithiau celf, archifau, llawysgrifau, ffotograffau, ffilmiau, mapiau a deunydd print; eitemau sy’n adlewyrchu, mor wrthrychol ag sy’n bosibl, bob agwedd o orffennol a phresennol Cymru. Cipolwg yn unig yw’r arddangosfa hon o rhai o’r adnoddau hynny, ond gellir archwilio trysorau pellach yn yr Ystafelloedd Darllen ac ar wefan y Llyfrgell. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru