Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 616 cofnodion | Tudalen 55 o 62

Sefydlu partneriaeth newydd i hybu ff...

08/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth bartneriaeth ymchwil tymor hir newydd gyda grŵt Germinal a fydd yn hyrwyddo ffermio cynaliadwy.

darllenwch mwy

Cymru a'r byd yn dathlu Dydd Miwsig C...

05/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae heddiw yn ddiwrnod arbennig wrth i ni ddathlu Dydd Miwsig Cymru ac mae Lleol.cymru wedi dethol negeseuon ar hyd a lled Cymru.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn ymuno â Chynghrair...

05/02/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi ymuno â dwsinau o sefydliadu eraill ledled y byd mewn ymgyrch fyd-eang i godi ymwybyddiaeth o’r angen i warchod yr amgylchfyd naturiol, ar drothwy Cynhadledd Confensiwn ar Amrwyiaeth Fiolegol yn 2021.

darllenwch mwy

S4C yn cynnig amrywiaeth o gerddoriae...

05/02/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd digon o ddewis ac amrywiaeth ar gael i wylwyr S4C ar ei holl blatfformau, beth bynnag yw eich chwaeth gerddorol, wrth ddathlu Dydd Miwsig Cymru heddiw.

darllenwch mwy

Gethin Jones o Gaerdydd yn ennill Mas...

04/02/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Yr wythnos hon, cyrhaeddodd cyfres Mastermind Cymru pen y daith wrth i Gethin Jones o Gaerdydd hawlio teitl Pencampwr Mastermind Cymru 2021 mewn cystadleuaeth frwd ar S4C ar nos Fercher y 3ydd o Chwefror.

darllenwch mwy

Tafwyl 2021 yn ffrydio’n fyw o Gastel...

04/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd gŵyl Tafwyl eleni yn cael ei chynnal yn ddigidol ar ddydd Sadwrn y 15fed o Fai, 2021.

darllenwch mwy

Beirniadu ‘geiriau gwag’ Llywodraeth ...

04/02/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu ymateb y Gweinidog Tai, Julie James, i gwestiynau yn y Senedd ddoe gan Weinidog Cysgodol Tai Plaid Cymru, Delyth Jewell, ynghylch yr argyfwng ail dai.

darllenwch mwy

Annog perchnogion tai i wirio tanciau...

03/02/2021
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog perchnogion tanciau olew domestig i’w gwirio’n rheolaidd er mwyn osgoi niwed i’r amgylchedd o ollyngiadau.

darllenwch mwy

Film newydd ar deledu Sky yn cael ei ...

03/02/2021
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Sir Gaerfyrddin yn cadarnhau ei henw da fel lleoliad pwysig i'r diwydiant ffilm a theledu, gyda theledu Sky wedi cyhoeddi yr wythnos hon eu bod yn cynhyrchu ffilm newydd Sky Original yn Sir Gaerfyrddin, sef 'Save The Cinema', a fydd ar gael yn y sinemâu ac ar Sky Cinema tua diwedd 2021.

darllenwch mwy

Mas ar y Maes yn dathlu mis LHDT+

03/02/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Bydd Mas ar y Maes, partneriaeth rhwng y gymuned LHDT+, yr Eisteddfod Genedlaethol a Stonewall Cymru yn nodi Mis Hanes LHDT drwy gydol mis Chwefror gyda chyfres o weithgareddau a digwyddiadau ar draws platfformau digidol.

darllenwch mwy