Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 547 cofnodion | Tudalen 43 o 55

Darlithydd o Brifysgol Bangor yn cyfi...

03/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn cydweithio gydag arbenigwyr yn y maes ac aelodau o Merched y Wawr i gyfieithu a diweddaru llyfryn dementia.

darllenwch mwy

Lansio rhaglen Gymraeg newydd yn traf...

02/03/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Mae Radio Aber a Menter Iaith Ceredigion, Cered wedi dod at ei gilydd er mwyn lansio rhaglen radio Gymraeg newydd sbon ar bêl droed o’r enw ‘Cefn y Rhwyd’.

darllenwch mwy

Codi dros filiwn o bunnoedd yng Nghym...

02/03/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae pandemig y coronafirws yn gwthio pobl mewn gwledydd bregus yn nes at sefyllfa drychinebus, gyda nifer y bobl sy’n llwgu wedi codi’n sylweddol a newyn ar y gorwel mewn sawl gwlad, yn ôl adroddiad newydd gan DEC Cymru.

darllenwch mwy

Llyfrau llafar Cymraeg ar ffonau clyf...

02/03/2021
Categori: Ar-lein, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Am y tro cyntaf mae modd gwrando ar ddetholiad lyfrau Cymraeg ar apiau Audible ac iTunes wrth i Wasg Y Lolfa ryddhau dwsin o lyfrau amrywiol Cymraeg y gellir eu mwynhau heb orfod agor llyfr na phrynu CD.

darllenwch mwy

Dathlu Dydd Nawddsant Cymru

01/03/2021
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Dyma ni wedi cyrraedd Mawrth 1af unwaith eto, wrth i ni ddathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn ffordd wahanol iawn eleni.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn lansi...

01/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi bod rhai o’i chasgliadau digidol bellach yn fyw ar blatfform ar-lein Google Arts & Culture, gan ddod â diwylliant Cymru i sylw’r byd.

darllenwch mwy

Partneriaeth y Carneddau yn lansio rh...

01/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Heddiw lansiodd Partneriaeth Tirwedd y Carneddau rownd gyntaf rhaglen grantiau Cronfa Gymunedol y Carneddau.

darllenwch mwy

Darlithydd o Brifysgol Bangor yn datb...

26/02/2021
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae darlithydd ac arbenigwr mewn rhithrealiti ac animeiddio o Brifysgol Bangor wedi datblygu un o’r gemau penset rhithrealiti ddiweddaraf i gael ei rhyddhau.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

26/02/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd yr Urdd yn cynnal nifer o weihtgareddau rhithiol i ddathlu'r Gymraeg a'r diwylliant dros y penwythnos ac ar ddydd Gwyl Dewi.

darllenwch mwy

Cigydd o Sir Benfro yn cipio gwobr ge...

26/02/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae Prendergast Butchers o Hwlffordd wedi’i enwi’n Siop Gigydd y Flwyddyn yng Nghymru 2020.

darllenwch mwy