Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 616 cofnodion | Tudalen 3 o 62

Adfer Corsydd Môn yn talu ar ei ganfed

12/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect partneriaeth i adfer Corsydd Môn yn dangos arwyddion gwych o lwyddiant gyda bywyd gwyllt prin yn dychwelyd i ymgartrefu ar y corsydd, yn ôl arsylwadau a wnaed gan arbenigwyr ym meysydd planhigion a mawndiroedd.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth golff i bobl ifanc yng ...

11/10/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Yn ddiweddar bu rhai o bobl ifanc Gwynedd yn cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Golff Elusennol yng Nghlwb Golff Porthmadog.

darllenwch mwy

Sioe theatr arloesol yng Nghastell Coch

11/10/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Castell Coch yn lwyfan i sioe theatr newydd Mysterious Maud's Chambers of Fantastical Truth a fydd dechrau ddiwedd y mis.

darllenwch mwy

Lansio sioe newydd i ddathlu gwaith T...

11/10/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ddiwrnod T Llew Jones eleni caiff sioe newydd ei lansio a fydd yn dod â llyfrau’r awdur poblogaidd yn fyw i blant ledled Cymru.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn lansio rhwyd...

08/10/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio rhwydwaith ar gyfer busnesau newydd a mentrau gwledig sy'n ceisio rhannu gwybodaeth.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn cyhoeddi adroddiad ...

08/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi adroddiad yn ystyried y cyfleoedd i hyrwyddo a datblygu'r Gymraeg yn ystod y pandemig Covid-19.

darllenwch mwy

Cyfle i rannu barn am LleChi yn ardal...

08/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

I gyd-fynd gyda chyhoeddi Safle Treftadaeth y Byd yr Ardaloedd Llechi, derbyniodd Cyngor Gwynedd nawdd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol Cynllun Lle Arbennig, Cronfa Partneriaeth Eryri ac Arloesi Gwynedd Wledig i gefnogi gweithgareddau a oedd yn cael ei adnabod fel Cynllun ‘LleCHI’.

darllenwch mwy

Breichiau Hir yn rhyddhau sengl ddwbwl

07/10/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae'r band o Gaerdydd - Breichiau Hir yn rhyddhau sengl ddwbwl heddiw 'Mwynhau/Ofni Braidd'

darllenwch mwy

Cyfle i drigolion Sir Gâr ddweud eu d...

07/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi'i lansio i gasglu barn pobl am Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg drafft Cyngor Sir Gâr.

darllenwch mwy

Gŵyl ymchwil yn trin a thrafod heriau...

07/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mi fydd arbenigwyr ar newid hinsawdd yn ymgynnull ym Mhrifysgol Aberystwyth am wythnos o ddigwyddiadau er mwyn trin a thrafod heriau cyn uwch-gynhadledd COP26.

darllenwch mwy