Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 616 cofnodion | Tudalen 2 o 62

Lansio podlediad newydd Probcast i dr...

15/10/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae podlediad newydd sbon o'r enw Probcast wedi ei lansio ar sianel Hansh a fydd yn trafod problemau pobl ifanc.

darllenwch mwy

Mwyafrif o fyfyrwyr amaeth Prifysgol ...

15/10/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae rhan fwyaf y myfyrwyr sy’n astudio amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn fenywod am y tro cyntaf yn hanes y sefydliad.

darllenwch mwy

Arddangosfa newydd yn olrhain hanes c...

14/10/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Y llyfr pwysicaf erioed i ymddangos yn y Gymraeg a Chymraes enwocaf y byd yw dau ganolbwynt arddangosfa sydd i’w gweld yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng dechrau mis Hydref 2021 a dechrau mis Ebrill 2022.

darllenwch mwy

Canolfan ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian...

14/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian - ger Aberystwyth yng Nghanolbarth Cymru - wedi ennill gwobr fawreddog y Faner Werdd.

darllenwch mwy

Croesawu cyhoeddiad Cymwysterau Cymru...

14/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu cyhoeddiad Cymwysterau Cymru heddiw am ddileu Cymraeg ail iaith. Dywed y mudiad eu bod bellach yn disgwyl i’r corff greu un cymhwyster Cymraeg i bob plentyn.

darllenwch mwy

Lansio cyfres o ddigwyddiadau i drafo...

13/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol ledled y wlad i ymgysylltu â ffermwyr a thrafod dyfodol y sector cig coch.

darllenwch mwy

Gweithgareddau ar y gweill yng Nghere...

13/10/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Diwrnod Shwmae Su’mae ddydd Gwener yma ac mae prosiect y Cardi Iaith yng Ngheredigion wedi trefnu gweithgareddau a digwyddiadau amrywiol i ddathlu Diwrnod Shwmae Su'mae mewn ysgolion ar draws Ceredigion.

darllenwch mwy

Lowri Evans yn rhyddhau sengl newydd ...

13/10/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd yr artist Lowri Evans yn rhyddhau sengl newydd Hwylio gyda'r Lli ar Hydref 22 ar Recordiau Shimi.

darllenwch mwy

S4C yn dangos uchafbwyntiau o gemau C...

12/10/2021
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd S4C yn dangos uchafbwyntiau o bob gêm Cymru yn ystod cyfres yr Hydref gyda un o'r gemau yn erbyn Seland Newydd.

darllenwch mwy

Croesawu penderfyniad Cyngor Powys i ...

12/10/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Sir Powys i ganiatáu i Ysgol Bro Hyddgen ddechrau addysgu drwy'r Gymraeg yn unig.

darllenwch mwy