Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 547 cofnodion | Tudalen 1 o 55

Daniel Lloyd yn rhyddhau fersiwn newy...

17/09/2021
Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Dros ddeugain mlynedd wedi i Côr Meibion Brymbo recordio’r gân enwog i gefnogi tîm pêl-droed Wrecsam, nôl yn 1978, mae'r artist Daniel Lloyd wedi trefnu a recordio fersiwn newydd sbon o’r gân ar gyfer gwawr newydd yn hanes y clwb.

darllenwch mwy

Bargen Twf Canolbarth Cymru’n cyrraed...

17/09/2021
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyflwyno ei hachos busnes ddiwedd y mis er mwyn iddo gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Cerbydau trydan i gasglu gwastraff yn...

17/09/2021
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Bydd Cyngor Gwynedd yn cyflwyno cerbydau trydan i gasglu deunyddiau ailgylchu yn dilyn cais grant llwyddiannus i Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch codi ymwybyddiaeth am ...

16/09/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru, mewn cydweithrediad â’r DPJ Foundation a heddluoedd ledled Cymru, yn rhoi sylw i’r cynnydd mewn cam-drin domestig yn ein cymunedau ers i gyfyngiadau Covid 19 ddod i rym llynedd.

darllenwch mwy

Cyfle unwaith mewn oes i ymuno â chôr...

16/09/2021
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru bellach yn gwahodd ymgeiswyr i ymuno â chôr ieuenctid newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio i Alabama yn 2022.

darllenwch mwy

Canlyniadau arolwg iaith yn gadarnhao...

16/09/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae canlyniadau arolwg sy’n dangos cynnydd yn y niferoedd sy’n siarad yr iaith bob dydd yn newyddion calonogol medd Comisiynydd y Gymraeg, ond rhybuddiodd y gallai COVID-19 arwain at ostyngiad yn y ffigyrau.

darllenwch mwy

Dwy arddangosfa newydd sbon yn agor y...

15/09/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ar ôl deunaw mis o saib yn sgil Covid-19 mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cyhoeddi y bydd yn dychwelyd i Oriel Glan-yr-afon, Hwlffordd gyda dwy arddangosfa newydd sbon.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu'r trafodaeth...

15/09/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn croesawu’r trafodaethau sydd ar y gweill rhwng Llafur a Phlaid Cymru ac yn gobeithio bydd hyn yn gyfle i ailosod yr agenda ar gyfer polisïau i gefnogi’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Menter newydd i achub rhywogaethau sy...

15/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae menter newydd – Natur am Byth - i achub rhywogaethau prin ac ailgysylltu cymunedau â natur yn cychwyn yng Nghymru. Ymhlith y rhywogaethau a fydd yn cael sylw’r prosiect mae’r gardwenynen feinlais, y fôr-wyntyll binc, yr ystlum du, a phlanhigion arctig-alpaidd Eryri.

darllenwch mwy

Dyffryn Teifi yn ganolbwynt i bencamp...

14/09/2021
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Newyddion

Yn dilyn Taith Prydain, mae Beicio Cymru yn cynnal dau ddigwyddiad mawr fel rhan o benwythnos llawn beicio yn ardal ysblennydd Dyffryn Teifi.

darllenwch mwy