Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 622 cofnodion | Tudalen 1 o 63

Mudiad iaith yn canmol adroddiad pum ...

22/10/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi canmol adroddiad pum mlynedd Comisiynydd y Gymraeg gan ei ddisgrifio fel "dogfen gynhwysfawr a threiddgar, sy’n hoelio’r heriau sy’n wynebu’r iaith ar hyn o bryd a thua’r dyfodol."

darllenwch mwy

Awdur ac arlunydd ifanc yn cydweithio...

22/10/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ddiwedd wythnos o ddathlu gweithiau buddugol yn Eisteddfod yr Urdd 2020, mae’r Urdd wedi cyhoeddi fod copïau o ‘Deffro’ – cyfrol y cyfansoddiadau ar ei newydd wedd –ar gael mewn siopau llyfrau lleol ac ar ffurf e-lyfr.

darllenwch mwy

Dwy arddangosfa yn agor yn Amgueddfa ...

22/10/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn agor dwy arddangosfa newydd dros yr hydref.

darllenwch mwy

Carwyn Morgan Eckley yw Prifardd yr U...

21/10/2021
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Ar ôl dod yn ail yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd deirgwaith yn y gorffennol, datgelwyd heno mai Carwyn Morgan Eckley o Benygroes, Dyffryn Nantlle yw Prifardd Eisteddfod yr Urdd 2020-21.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn pryderu am gytundeb...

21/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Yn dilyn y cyhoeddiad fod cytundeb masnach amlinellol wedi cael ei gytuno rhwng Prydain a Seland Newydd, mae Hybu Cig Cymru wedi mynegi pryder ynghylch yr angen i sicrhau chwarae teg i ffermwyr ac argaeledd cig oen ac eidion cynaliadwy i ddefnyddwyr.

darllenwch mwy

Gardd Canolfan S4C Yr Egin yn barod i...

21/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin wedi sefydlu gardd gymunedol lle mae ymarferwyr creadigol wedi cydweithio â grwpiau cymunedol yr ardal i wneud y safle yn ddeniadol ac apelgar.

darllenwch mwy

Llwybr beicio mynydd newydd yn ailago...

20/10/2021
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ailagor llwybr beicio mynydd pellter hir newydd a gwell yn swyddogol ym Mharc Coedwig Afan yn y cymoedd.

darllenwch mwy

Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd 2...

20/10/2021
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

18 mis ers cyflwyno’r cyfansoddiadau, cyhoeddwyd neithiwr mai Ioan Wynne Rees o Gyffylliog, Rhuthun yw enillydd Medal Gyfansoddi Eisteddfod yr Urdd 2020-21 - a chyfansoddiad arall ganddo ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth.

darllenwch mwy

Dathliadau Shwmae S'mae ym Merthyr

20/10/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros y penwythnos croesawyd digwyddiad blynyddol Shwmae Su’mae i Barc Cyfarthfa Merthyr Tudful a Chanolfan Gymunedol Aber-fan.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn dathlu canrif o g...

19/10/2021
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Prifysgol Bangor yn dathlu canrif o gerddoriaeth trwy gyfres o ddanteithion cerddorol sy’n arddangos yr ystod eang o gerddoriaeth sydd wedi ei chlywed yn y Brifysgol dros ganrif.

darllenwch mwy