Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Darganfod tlysau arian o'r oesoedd ca...

30/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae dau dlws arian o’r canol oesoedd wedi cael eu darganfod yn ddiweddar yn sir Benfro, yn ôl Amgueddfa Cymru.

darllenwch mwy

Cwrs cyfryngau Cymraeg ar restr fer g...

30/09/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Mae cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Uwch Prifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr fer menter cyfnewid a throsglwyddo gwybodaeth y Flwyddyn yn ‘THE Awards’ eleni.

darllenwch mwy

Y Mentrau Iaith yn chwilio am Siôn Co...

30/09/2021
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn galw allan i gael gweld ble mae’r holl lefydd y bydd Siôn Corn yn siarad Cymraeg y gaeaf hwn.

darllenwch mwy

Arddangosfa newydd yn adrodd hanes ce...

29/09/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arddangosfa Windrush Cymru – Ein Lleisiau, Ein Straeon, Ein Hanes i’w gweld yn Sain Ffagan o 2 i 31 Hydref 2021 cyn teithio i amgueddfeydd cenedlaethol eraill ar draws Cymru tan fis Mawrth 2022.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn beirniadu Cyngor Gwyn...

29/09/2021
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Fe bleidleisiodd Cabinet Cyngor Gwynedd ddoe dros gau Ysgol Abersoch er iddynt dderbyn 211 o wrthwynebiadau a dwy ddeiseb yn gwrthwynebu'r cynnig i gau'r ysgol ddiwedd eleni.

darllenwch mwy

Robin Farrar yn ennill Her Gyfieithu ...

29/09/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae canolfan PEN Cymru wedi cyhoeddi heddiw mai Robin Farrar yw enillydd Her Gyfieithu 2021.

darllenwch mwy

Tecwyn Ifan yn rhyddhau albym newydd

28/09/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Recordiau Sain yn rhyddhau nawfed albym unigol Tecwyn Ifan, a hynny dros ddeugain mlynedd ers rhyddhau ei albym cyntaf, ‘Y Dref Wen’, yn ôl yn 1977.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn lansio map ...

28/09/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi lansio map llifogydd sydd wedi ei greu yn benodol i ddarparu gwybodaeth well ar gyfer ceisiadau cynllunio mewn ardaloedd lle mae perygl llifogydd.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 5689 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 54.144.55.253
    REMOTE_PORT : 37610
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/archives/year/2021/month/9/page/1
    REQUEST_URI : /blog/archives/year/2021/month/9/page/1

Cyhoeddi nofel newydd i blant gan Cas...

28/09/2021
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi Sara Mai a Lleidr y Neidr gan Casia Wiliam, sef dilyniant i Sw Sara Mai – y nofel a enillodd Gwobr Tir na n-Og eleni.

darllenwch mwy

Lansio'r Siarter Iaith yng Ngheredigion

27/09/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd y Siarter Iaith ei lansio yng Ngheredigion gan y DJ Marc Griffiths ddydd Gwener diwethaf gyda'r bwriad i ysgogi ac annog Cymreictod ymhlith disgyblion ysgol o bob oed ar droad y tymor ysgol newydd.

darllenwch mwy