Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Llywodraethau datganoledig yn galw am...

31/08/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae llythyr gan lywodraethau Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi ei anfon at ysgrifennydd gwladol Llywodraeth Prydain sy'n gyfrifol am Waith a Phensiynau yn mynegi "pryderon difrifol" am gynlluniau i beidio a rhoi cynnydd o £20 yr wythnos yn y Credyd Cynhwysol.

darllenwch mwy

Cynllun Drysau Agored Cadw yn dychwelyd

31/08/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd mwy na 150 o safleoedd hanesyddol, tirnodau a pherlau cudd Cymru yn cynnig mynediad am ddim, digwyddiadau neu deithiau tywys i ymwelwyr ym mis Medi eleni, wrth i 2021 nodi dychweliad Drysau Agored.

darllenwch mwy

Dwy nofel i ddysgwyr gan nofelwyr pro...

31/08/2021
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn sgil poblogrwydd ysgubol Cyfres Amdani – cyfres o lyfrau wedi eu datblygu’n arbennig ar gyfer dysgwyr – mae gwasg Y Lolfa wedi cyhoeddi dau deitl newydd sbon gan ddau diwtor Cymraeg sydd hefyd yn awduron profiadol.

darllenwch mwy

Cymru yn paratoi at Wythnos Caru Cig Oen

27/08/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Fe fydd Wythnos Caru Cig Oen yn dechrau yn ystod wythnos gyntaf mis Medi sy'n ddathliad blynyddol o bopeth sy’n ymwneud â chig oen a chig dafad gyda llu o ddigwyddiadau yng Nghymru eleni er mwyn helpu’r gwasanaeth bwyd a’r sector arlwyo yn sgil y pandemig COVID.

darllenwch mwy

Trysorau o'r oesoedd canol a'r cyfnod...

27/08/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd grŵp o geiniogau canoloesol yn dyddio i 1248-1265 a’r fodrwy aur fede ôl-ganoloesol yn dyddio i’r 16eg neu’r 17eg ganrif eu darganfod yn ardal Abertawe gan bobl â datgelyddion metel yn ddiweddar, yn ôl Amgueddfa Cymru.

darllenwch mwy

Grwp amgylcheddol yn galw am atal bud...

27/08/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae grwpiau Gwrthryfel Difodiant neu XR wedi bod yn cynnal ymgyrchoedd led-led Cymru dros yr wythnos diwethaf dan y teitl ‘Stopiwch bob buddsoddiad mewn tanwydd ffosil yn syth!’

darllenwch mwy

Breichiau Hir yn rhyddhau sengl Hir O...

26/08/2021
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae’r band o Gaerdydd, Breichiau Hir yn rhyddhau sengl ar Fedi 2il i gyhoeddi’r newyddion bod eu halbym 'Hir Oes I’r Cof' yn cael ei ryddhau fis Tachwedd ar y label Recordiau Libertino.

darllenwch mwy

Menter gymunedol Llety Arall yn croes...

26/08/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd menter gymunedol yng Nghaernarfon, Llety Arall y penwythnos hwn yn croesawu grŵp ysgol i aros yn y llety am y tro cyntaf ers dechrau’r pandemig.

darllenwch mwy

Cyhuddo'r Llywodraeth o fychanu cymun...

26/08/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo’r Llywodraeth o “fychanu cymunedau Cymru” yn eu dogfen ymgynghorol newydd ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanddarpar.

darllenwch mwy

Y Llywodraeth yn chwilio am farn pobl...

25/08/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae'r Llywodraeth yn awyddus i glywed barn pobl mewn cymunedau sy'n cael eu heffeithio gan nifer fawr o ail gartrefi a llety gwyliau masnachol.

darllenwch mwy